Psykisk arbejdsmiljø og dårlig søvn kan give smerter

Et nyt norsk studie har fastslået en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø, manglende søvn og smerter i muskler og led. 

Foto: Mand tager sig til ryggen
Forskere har længe kunnet se, at der var en sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og smerter i muskler og led, fx lændesmerter. En norsk ph.d.-afhandling viser, at det hos mange skyldes dårlig søvn. Foto: iStock

Det har i flere år været kendt, at der er en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og smerter i muskler og led. Man har set, at mennesker, der oplever høje krav på arbejdet og samtidig har lav indflydelse på arbejdet, også oftere har smerter. Nu har forskeren Jolien Vleeshouwers fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge fundet leddet i mellem de to: Søvn. Eller rettere: Mangel på søvn. 

I sin ph.d.-afhandling har hun fundet en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der giver udslag i dårlig søvnkvalitet og smerter i muskler og led.

Arbejdsmiljø én af flere årsager

Sammenhængen virker logisk nok: Dårligt psykisk arbejdsmiljø – f.eks. stress – giver dårlig søvn, og dårlig søvn giver smerter, fordi kroppen ikke får restitueret. Men det er ikke før nu lykkedes at vise en statistisk signifikant sammenhæng mellem de tre faktorer; arbejdsmiljø, søvn og smerter. 

- Søvnen er ikke den eneste sammenhæng mellem de psykiske faktorer og de fysiske smerter. Men det er en af dem. Vi har nu fundet en klar sammenhæng mellem de tre faktorer, og vi kan også se, at arbejdsmiljøet kan være årsagen, siger Jolien Vleeshouwers:

Hendes afhandling er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor titusindvis af nordmænd over en årrække har svaret på spørgsmål om alt fra arbejdsmiljø til livsstil og altså også søvn. Og netop fordi undersøgelsen har fulgt respondenterne over tid, kan man fastslå, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. 

Og virkningen – smerter i muskler og led – er et stort arbejdsmiljøproblem i Norge såvel som i Danmark. Det er den hyppigste årsag til, at folk melder sig syge eller helt forlader arbejdsmarkedet, siger Jolien Vleeshouwers, så hendes projekt har ikke været at afhjælpe søvnløshed, men at finde de faktorer i arbejdsmiljøet, der udløser smerter, så man kan afhjælpe det.

- Det har været vigtigt i min afhandling at fastslå så præcist som muligt, hvilke faktorer der udløser søvnbesvær, så vi ved, hvilke problemer vi skal løse på arbejdspladserne for at få størst mulig effekt.

Høje krav og manglende indflydelse

Som nævnt har sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø, søvn og smerter været kendt, men det norske forskningsprojekt har nu fastslået præcis hvilke faktorer der er mest udslagsgivende. Det drejer sig om: 

  • høje kvantitative krav i arbejdet
  • manglende indflydelse på arbejdet
  • rollekonflikter
  • manglende støtte fra overordnede

Her er sammenhængen med dårlig søvnkvalitet og smerter i muskler og led størst. 

Ond cirkel

Søvn og smerter hænger sammen. Har man ondt, går det ud over søvnen, og manglende søvn påvirker smertetærsklen og humør og dermed også ens opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø.

- Det kan hurtigt blive en ond cirkel. Folk, der har smerter, sover typisk dårligt, og de vil måske derfor med tiden opleve deres psykiske arbejdsmiljø mere stressende og nedbrydende, end de ellers ville. Men vi har fundet ud at, at en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan udløse kædereaktionen, så det kan stoppes, siger Jolien Vleeshouwers.