Antal anmeldte arbejdsulykker er status quo

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2017 er stort set uændret sammenlignet med 2016. Men der er forskel brancherne imellem. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet.

 

Vand, kloak og affald er for tredje år i træk den branchegruppe, der tegner sig for det det højeste antal anmeldte arbejdsulykker. Foto: Colourbox

For syvende år i træk er der anmeldt cirka 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Antallet er stort set uændret i 2017 sammenlignet med 2016. I forhold til beskæftigelsen er antallet faldet med godt 2 pct. fra 2012 til 2017.  Det fremgår af en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet over anmeldte arbejdsulykker 2012 – 2017. 

På et år er antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker desuden faldet med næsten 10 procent fra 2016 til 2017 set i forhold til beskæftigelsen. Opgørelsen viser også, at der i 2017 blev anmeldt 25 arbejdsrelaterede dødsulykker, og det er det hidtil laveste antal på et år. 

Risiko for ulykke afhænger af branche

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen hæfter sig i en pressemeddelelse ved, at tallene kan være udtryk for, at udviklingen så småt er begyndt at gå den rigtige vej. Han siger videre:

-Tallene peger dog også på, at risikoen for at blive ramt af en arbejdsulykke i nogle brancher fortsat er stor, og det er med til at understrege at forebyggelse af ulykker ikke sker med et fingerknips – det er et langt sejt træk.

Den nye opgørelse viser, at vand, kloak og affald for tredje år i træk er den branchegruppe med det højeste antal anmeldte arbejdsulykker. Herefter følger slagterier, bygge- og anlægsbrancherne, politi, beredskab og fængsler, døgninstitutioner og hjemmepleje samt transport af gods.

Læs årsopgørelsen 2017 over anmeldte arbejdsulykker 2012-2017

Læs pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere om forebyggelse af ulykker Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside