Undervisning skal puste liv i graviditetspolitikker

Ledere undervises i graviditet og arbejdsbelastninger. Det er essensen i et to-årigt forskningsprojekt, der undersøger, om det kan nedsætte det høje sygefravær blandt gravide medarbejdere.

Gravid på job
Forskningsprojektet 'Aktiv gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær' vil undervise ledere i graviditet og arbejdsbelastninger. Foto: istock

Over en tredjedel af de gravide i landet er langtidssygemeldt, og i gennemsnit er de væk fra jobbet i 48 dage. Et forskningsprojekt er nu ved at undersøge, hvordan statistikken kan ændres ved at klæde lederne bedre på til at håndtere deres gravide medarbejdere.

-Tallene har været uændret igennem de sidste mange år. Det er en indikator for, at vi ikke gør det godt nok. Vi ved, at en stor del af fraværet er relateret til arbejdsbelastninger, og hvis man ændrer i dem, så kan vi reducere fraværet, siger projektleder, Luise Mølenberg Begtrup, læge og postdoc på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 

Projektet forventes at involvere omkring 550 gravide og 480 ledere i sundhedssektoren og på daginstitutionsområdet. I projektet vil lederne få undervisning i graviditet og arbejdsbelastninger og blive introduceret til projektets koncept 'Aktiv Gravidpolitik'.

-Der kan være gode grunde til at blive sygemeldt, hvis der er tale om komplikationer. Men vi har fokus på de såkaldt almindelige graviditetsgener som ondt i ryggen, plukkeveer, kvalme, træthed og lændesmerter, siger Luise Mølenberg Begtrup og tilføjer, at det er den gruppe, der tegner sig for det største sygefravær. 

-Vi møder dem også her i klinikken. Mange giver udtryk for, at de føler sig meget alene og savner, at der er nogen, der tager hånd om dem. De skal selv søge oplysninger og henvende sig, hvis de ikke føler, at de trives og er trygge i arbejdet. Den erfaring har også indgået forud for projektet, siger hun.

Nyt liv i gravid-politikkerne

Grundtanken i projektet er, at graviditet kræver en aktiv og positiv tilgang. De fleste organisationer har ifølge Luise Mølenberg Begtrup graviditetspolitikker, som imidlertid ikke er særligt handlingsanvisende. 

-Dem ønsker vi så at sige at få pustet liv i ved at komme med konkrete værktøjer, som bygger på årelang praksiserfaring fra en afdeling på Bispebjerg Hospital, siger hun og tilføjer, at de dog tager udgangspunkt i den eksisterende politik i organisationen.

Tillykke du er gravid

Et vigtigt element i gravid-projektet er, at lære lederne at sige tillykke til deres gravide medarbejdere. Det sker med et 'Tillykke brev', når lederen får besked om graviditeten. Her indkaldes til den første samtale. Brevet indeholder tillige en oversigt over arbejdsopgaver på arbejdspladsen (specifikt for afdelingen eller institutionen), som er et værktøj til at lave en Arbejdspladsvurdering (APV) og til at drøfte eventuelle behov for hensyn i arbejdet.

-Et vigtigt element i samtalerne er også at få mulige bekymringer frem i lyset, så de kan manes til jorden eller blive undersøgt nærmere, hvis der er behov for det. Der kan være hensyn, der er nødvendige for at undgå en sygemelding. Eksempelvis skal den gravide måske have mulighed for en ekstra pause, at hun ikke skal med på tur ud af huset, hvis hun har problemer med plukkeveer, eller at hun ikke skal have åbningsvagter, fordi hun har meget kvalme om morgenen, forklarer Luise Mølenberg Begtrup.