Rengøringsassistenter fik færre smerter efter konditionstræning i arbejdstiden

Ny undersøgelse blandt rengøringsassistenter viser, at konditionstræning i arbejdstiden kan sænke muskel- og skelet smerter i overkroppen. Omvendt ser det ud til, at konditionstræningen kan overbelaste deres hofter og knæ.

Kvinde gør rent

Det er vigtigt, det er at tage hensyn til arbejdsbelastningen af kroppen, når man sammensætter et træningsforløb til medarbejdere, siger forskeren bag undersøgelsen. Foto: Colourbox.

To gange en halv times konditionstræning om ugen i arbejdstiden med sine kollegaer. Mere skal der ikke til for at forbedre rengøringsassistenters fysik markant og reducere muskel-og skeletsmerter i nakke, skuldre, arme og håndled.

Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Tidligere har forskerne undersøgt, om man ved hjælp af konditionstræning kunne reducere risikofaktorer for hjertekarsygdomme, hvilket viste sig at have en gavnlig effekt. Nu har man så set på, om den samme træning også kan have en gavnlig effekt på bevægeapparatet og sænke smerter i kroppen.

-Undersøgelsen viser, hvor lidt der i virkeligheden skal til for at gøre en markant forskel. Efter bare 12 måneder oplevede de rengøringsassistenter, der deltog i konditionstræningen i arbejdstiden, at få reduceret deres muskel-skeletsmerter med over 30 procent i nakke, skuldre, arme og håndled, siger forsker Mette Korshøj fra NFA

116 rengøringsassistenter mellem 18 og 65 år deltog i studiet. De blev tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe blev tilbudt konditionstræning i arbejdstiden, mens den anden gruppe blev tilbudt foredrag om sund adfærd og fungerede som referencegruppe. Alle deltageres helbred blev tjekket, inden studiet gik i gang og igen efter fire og 12 måneder.

Fire måneder med træner

I de første fire måneder var der en træner til stede under konditionstræningen. Herefter skulle virksomhederne selv fortsætte træningen, mens træneren kun kom forbi engang imellem.

-Effekten på smerterne er størst efter 12 måneders konditionstræning i arbejdstiden. Det kan hænge sammen med, at kroppen lige skal vænne sig til konditionstræningen, men det tyder også på, at rengøringsassistenterne fortsatte konditionstræningen, selvom der ikke længere var en træner til stede hele tiden, siger Mette Korshøj

Konditionstræningen bestod blandt andet af løb, cykling, romaskine og aerobic. Rengøringsassistenterne oplevede markant færre smerter i nakke, skuldre, arme og håndled, men der var også nogle, der oplevede at få mere ondt i knæ og hofter.

-Rengøringsassistenter er på benene næsten hele arbejdsdagen, og derfor kan fx løb måske overbelaste deres knæ og hofter. Det viser, hvor vigtigt, det er at tage hensyn til arbejdsbelastningen af kroppen, når man sammensætter et træningsforløb til medarbejdere. Man bliver nødt til at se på, hvilke dele af kroppen, som bruges meget på arbejdet og derefter se på, hvilken træning, som vil sikre, at der ikke sker en overbelastning af enkelte kropsdele, slutter Mette Korshøj.

Læs tidligere nyhed om hjertekar-fordele ved konditionstræning i arbejdstiden Konditionstræning i arbejdstiden er godt for hjerterytmen
Find og se eller gense videoer fra gå-hjem-møde om måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde