5 branchefællesskaber erstatter branchearbejdsmiljørådene

Fra 1. januar 2017 blev de 11 branchearbejdsmiljøråd til fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Håbet er, at ændringen vil give mere arbejdsmiljø for pengene og sikre en rød tråd i arbejdsmiljøarbejdet, siger LO og DA.

Grafik: faggrupper

Da klokken slog 12 nytårsaften, var det ikke kun farvel til 2016. Det var også farvel til de 11 branchearbejdsmiljøråd, som i mange år har været centrale spillere i arbejdsmiljøsystemet.

Branchearbejdsmiljørådene blev erstattet af fem branchefællesskaber, som fremover skal hjælpe virksomhederne med at løse branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø i næste nummer, som udkommer d. 17. januar.

- Med den model, vi har valgt i Danmark, hvor vi har en myndighedsindsats og en partsindsats, spillede branchearbejdsmiljørådene en stor rolle. Min forventning er, at de nye branchefællesskaber på sigt vil spille en endnu større rolle. Blandt andet fordi, at vi har fået skabt en langt tættere kobling mellem arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne – og vi har fået styrket værdikæden mellem forskning, formidling og den virksomhedsrettede indsats.

Det betyder, at vi bedre kan udnytte potentialet i det samlede partssystem fuldt ud – og at vi vil kunne agere hurtigere, mere effektivt og mere slagkraftigt på sigt, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund. 

Mere arbejdsmiljø for pengene 

Med den nye struktur bliver branchefællesskaberne mere økonomisk robuste samtidig med, at der skabes en bedre sammenhæng mellem de forskellige arbejdsmiljøindsatser.

- Når vi er gået fra 11 til fem branchefællesskaber, er det selvfølgelig gjort med tanke på, at vi gerne vil kunne høste nogle stordriftsfordele og gennemføre nogle indsatser, hvor man bruger hinanden meget mere. Det vil give mere arbejdsmiljø for pengene til gavn for virksomhederne, siger Christina Sode Haslund.
Også næstformand i LO Morten Skov Christiansen har en forventning om, at den nye struktur kommer til at give flere midler til arbejdsmiljøarbejdet.

- Vi har været meget optagede af, hvordan vi kan bruge flere ressourcer på den virksomhedsrettede indsats og bruge færre penge på administration. Derfor har jeg også en klar forventning om, at den nye struktur vil være med til at give de danske lønmodtagere et bedre arbejdsmiljø, siger han.

Dialogforum skal skabe en rød tråd

Som en del af den nye struktur bliver der nedsat et såkaldt dialogforum, der skal skabe et tættere samarbejde mellem branchefællesskaberne og Arbejdsmiljørådet. I forummet kommer der til at være repræsentanter fra både branchefællesskaberne og Arbejdsmiljørådet.

- Mit håb er, at der fremadrettet kommer til at være en mere rød tråd i arbejdsmiljøindsatsen, så vi sikrer, at når ministeren eller Arbejdsmiljørådet tager initiativ til at forbedre arbejdsmiljøet, giver det mening og kommer til at gøre gavn ude i virkeligheden, siger Morten Skov Christiansen.