Smerter i ryg og nakke – hvad virker?

Ergonomiske indsatser på arbejdspladsen forhindrer ikke, at vi får ondt. Det gør hjælpemidler – hvis de bliver brugt. Og træning kan både forebygge og afhjælpe smerter.

Høj fysisk anstrengelse i arbejdet fordobler risikoen for at få rygsmerter. Og især arbejde med foroverbøjet vredet ryg og løft øger sandsynligheden for, at man bliver langtidssygemeldt.

Det fortalte professor Lars Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, da han på Arbejdsmiljøkonferencen 2016 gjorde status over de seneste års forskning i smerter i muskler og led.
 
- Jo mere ondt man har, jo større er risikoen for en langtidssygemelding. Det er måske logik for burhøns, men det peger på, at der er gevinster at hente, hvis vi kan reducere smerterne, indledte Lars Andersen.

Ergonomiske indsatser virker ikke

Hvilke indsatser virker så? Ja stik imod hvad mange tror, viser forskningen ifølge Lars Andersen, at ergonomiske indsatser på arbejdspladsen ikke reducerer smerterne. 

- Det skyldes ikke nødvendigvis, at de ergonomiske indsatser er forkerte. Det kan skyldes, at de ikke bliver fulgt af medarbejderne, og det kan især skyldes, at vi mennesker er meget forskellige fysiologisk. Derfor kan vi dårligt puttes ind i de standarder, som ergonomiske løsninger ofte er, forklarede Lars Andersen.

Hjælpemidler og involvering virker

Til gengæld viser forskningen, at tekniske hjælpemidler har en effekt – hvis de bliver brugt. En af Lars Andersens undersøgelser har således vist, at hospitalsansatte halverede deres risiko for akut rygskade ved at bruge hjælpemidler. 

Om hjælpemidler så også bliver brugt afhænger ofte af, om medarbejderne bliver involveret i, hvornår og hvordan, de bruges. I det hele taget viser forskningen, at indsatser, hvor medarbejderne bliver involveret i at udpege risikofaktorer og finde løsninger, har gode resultater. 

- Det giver ofte en meget højere motivation hos medarbejderne, når de selv er med til finde løsninger, frem for at en ekspert kommer og siger, hvad de skal gøre, konkluderede Lars Andersen.

Træning virker

Der er, ifølge Lars Andersen, klar evidens for, at træning har en positiv effekt på både forebyggelse og behandling af smerter i muskler og led. 

 - Og vi ved, at træning på arbejdspladsen - frem for derhjemme - har den bedste effekt. Så får folk det gjort. Ofte har træningen så også en positiv effekt på trivslen på arbejdspladsen, fordi folk får talt og grinet sammen under træningen. 

Trivslen er vigtig, fordi smerter ikke kun er noget fysisk, men også handler om, hvordan vi oplever og håndterer smerter. Her spiller det ind, om vi oplever, at vi kan tale om smerter og har nogle handlemuligheder på arbejdspladsen. Så her har arbejdspladsen en vigtig rolle, afrundede Lars Andersen.  

Se flere billeder fra konferencen