Rotter får lungekræft af at indånde flervæggede kulstofnanorør

Indånding af en bestemt type flervæggede kulstofnanorør gennem længere tid er kræftfremkaldende for rotter viser en stor japansk videnskabelig undersøgelse. Resultatet er vigtigt og understøtter IARC’s klassificering af denne type kulstofnanorør.

Flervæggede kulstofnanorør af typen Mitsui XNRI MWNT-7 øger forekomsten af lungekræft hos rotter, hvis de indånder partiklerne gennem længere tid. Det konkluderer forskerne bag en omfattende japansk undersøgelse, hvor rotter blev udsat for kulstofnanorør gennem 2 år.

Kulstofnanorør øger risikoen for lungekræft

Seks timer dagligt fem dage om ugen i to år indåndede rotter luft med kulstofnanorør i koncentrationer på enten 0; 0,02; 0,2 eller 2 milligram pr. kubikmeter.

- To år efter havde en større andel af de rotter, der indåndede den høje koncentration og for hannernes vedkommende også den næsthøjeste koncentration, fået lungeepitelkræft, sammenlignet med de rotter, der indåndede luft uden kulstofnanorør, forklarer Nicklas Raun Jacobsen, toksikolog og seniorforsker i Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Det samme mønster viste sig for andre former for lungekræft og godartede svulster (adenom) i lungerne, men den del af de japanske resultater er ikke statistisk sikker.

Vigtig dokumentation

Resultaterne fra den japanske undersøgelse dokumenterer, at indånding af flervæggede kulstofnanorør kan give lungekræft ved koncentrationer, der er væsentligt lavere end de gældende grænseværdier for støv i arbejdsmiljøet.

- Det er en vigtig undersøgelse, fordi det er første gang, at forskere har undersøgt, hvordan længerevarende indånding af flervæggede kulstofnanorør påvirker risikoen for kræft, siger Nicklas Raun Jacobsen.

Han understreger samtidig, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål om kulstofstofnanorørs skadelige effekter, så det er vigtigt at fortsætte denne forskning.

Finansieret af den japanske regering

Undersøgelsen er finansieret af den japanske regering og udarbejdet af Japan Bioassay Research Center og Japan Industrial Safety and Health. Undersøgelsen er gennemført i henhold til OECD’s testprotokoller. Der er pt. kun udgivet en japansk rapport om undersøgelsen, men NFA forventer, at resultaterne også vil blive offentliggjort i engelsksprogede peer-reviewede publikationer.

WHO’s liste over mulige kræftfremkaldende stoffer

Resultaterne fra den japanske undersøgelse understøtter den vurdering, 21 internationale eksperter nåede frem til i efteråret 2014, efter at have gennemgået den eksisterende viden om kulstofnanorør for Det Internationale Agentur for Kræftforskning, IARC. Mitsui XNRI MWCNT-7 blev efterfølgende sat på WHO’s liste over stoffer, som er ’muligvis kræftfremkaldende for mennesker’.

Vigtigt at sikre arbejdsmiljøet

Kulstofnanorør er lange, tynde fibre, som er meget stærke og kan lede strøm. De forbedrer og forstærker en lang række forskellige produkter som fx mobiltelefoner, vindmøller og sportsudstyr. Flere undersøgelser har dog vist, at kulstofnanorør kan påvirke helbredet negativt på en måde, som minder om asbest.

Det gælder blandt andet en undersøgelse fra Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA, der viste, at to meget forskellige flervæggede kulstofnanorør udløste stort set samme effekt i lungerne på mus.

Det er primært i forbindelse med fremstillingen af virksomhedernes produkter, at der kan være en risiko for, at nanorørene spredes i arbejdsmiljøet.

- Danske virksomheder som anvender kulstofnanorør i deres produkter bør derfor være meget påpasselige og sikre, at nanorørene ikke spredes i arbejdsmiljøet. Det gælder uanset hvilken type af nanorør, virksomheden anvender, forklarer Nicklas Raun Jacobsen.