Teamsamarbejde udfordrer trivslen

Teamsamarbejde skaber læring, mening og trivsel. Det er i hvert fald sådan idealforestillingen er. Men virkeligheden er langt mere kompleks, viser et nyt forskningsprojekt, der har set på, hvordan teamsamarbejde udfolder sig på danske arbejdspladser.

Teamarbejde er modsætningsfyldt. Når det fungerer, er det givende og inspirerende. Men det kan føre til det modsatte, for eksempel at nogen udelukkes fra det spændende arbejde.

- Vores forskning viser, at der er meget store forskelle på, hvordan teamarbejde bedrives og hvad det betyder for fagligheden og relationerne i teamet, fortæller Vibeke Andersen, projektleder, lektor ved Aalborg Universitet.

Hun har i projektet 'Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed' undersøgt teamsamarbejdet inden for psykiatrien, erhvervsskoler og rådgivende ingeniørfirmaer. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Hierarki mellem fagligheder

Forventningen er, at hvis man sammensætter et team med forskellige fagligheder vil der automatisk opstå synergi og nye ideer. Men ofte taler de forskellige faggrupper ikke det samme sprog, og der er et hierarki mellem faglighederne, som det at arbejde i et team ikke bare fjerner, fortæller Vibeke Andersen.

Psykiatrien er et af de steder, hvor der i mange år har været en tradition for at arbejde i teams på tværs af forskellige faggrupper.

- I dag præger kravet om hurtige diagnosticeringer, som primært baseres på tests, arbejdet. Det betyder, at nogle fagligheder har fået forrang frem for andre. Den viden som pædagogerne kan bringe til torvs, får mindre betydning end psykologernes. Det kan gå ud over samarbejdet og arbejdsglæden, men det kan også skabe personlige konflikter i teamet, når arbejdet skal løses indenfor korte tidsfrister, fortæller Vibeke Andersen.

Respekt, klare rammer og tid

Hvis man vil have et velfungerende teamsamarbejde, skal man derfor sikre sig, at alle i teamet bliver hørt og respekteret for deres faglighed, at der er en klar opgavefordeling og at der er tid nok til at løse opgaven, anbefaler Vibeke Andersen på baggrund af projektets resultater.