Støj skader ørerne hos det ufødte barn

Høj støjeksponering giver betydelig risiko for at skade hørelsen hos det ufødte barn. Det kan både give høretab og tinnitus, konkluderer et nyt svensk studie.

Selv om gravide bruger høreværn for at undgå høreskader, beskytter det ikke fosterets ører. Det er især problematisk ved højstøjeksponering over 85 dBA. Her øges risikoen for høreskader – hos børn til de mødre, som arbejdede fuldtid i sådanne miljøer – nemlig med omkring 80 procent sammenlignet med mødre, som arbejder i mindre støjende miljøer. Det konkluderer et nyt svensk studie fra KarolinskaInstitutet.

Professor Per Gustavsson er en af forskerne bag studiet, og han vurderer, at der er tale om det absolut største og mest valide studie af sin art, ligesom han hæfter sig ved, at resultatet bekræfter tidligere og mindre undersøgelser.

Det nye studie omfatter over 1,4 millioner svenske børn født mellem 1986 og 2008. Omkring 6.000 mødre arbejdede under deres graviditet i job med et støjniveau over 85 dBA.

– De høreskader, vi så, var så udtalte og alvorlige, at de gav anledning til yderligere udredning hos hørespecialister, udtaler Per Gustavsson og tilføjer, at høreskaderne handlede om både høretab og tinnitus. Den høje støjeksponering forekom typisk i industrien i fremstillingsvirksomheder med metal, støberi og træ, men også indenfor slagteri- og musikbranchen.

Risiko ved lavere støjniveauer

Ifølge Per Gustavsson er det heldigvis ikke så udbredt, at gravide kvinder arbejder i disse stærkt støjende omgivelser dagen lang. Han vil dog ikke udelukke risikoen for høreskader eksempelvis ved deltidsarbejde samt i job med middelhøj eksponering.

– Resultatet kalder absolut på yderligere afklaring af, hvor stor risikoen kan være i fag med mindre udtalt støjniveau. Det ved vi faktisk ikke, siger han og henviser til job som lærer- og pædagog.

– Selv om støjniveauet i perioder kan være højt i en skoleklasse, så kommer det sikkert sjældent op i en sammenlagt dagsdosis på over 85 dBA. Men det bliver interessant at undersøge, om vi også vil finde en øget risiko for høreskader, hvis moderen har været udsat for støjniveauer i intervallet 80-85 dBA.

Fakta om de svenske resultater:

  • Den engelske titel er “Maternal Occupational Exposure to Noise during Pregnancy and Hearing Dysfunction in Children: A Nationwide Prospective Cohort Study in Sweden”.

  • Studiet bygger på mere end 1,4 millioner børn født i Sverige mellem 1986 og 2008.

  • Cirka 290.000 mødre havde under graviditeten arbejde i erhverv med medium støjbelastning (75-84 dBA), og omkring 6.000 mødre arbejdede i job med et højt støjniveau (> 85 dBA).

  • Gravide med fuldtidsarbejde havde en øget risiko på 80 procent for, at deres børn ville få høreskader, når støjniveauet var over 85 dBA.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health Perspectives