Kortvarigt natarbejde medførte ikke øget risiko for brystkræft

Kvindelige medarbejdere med natarbejde indenfor de sidste 5 år har ifølge en stor undersøgelse ikke umiddelbart en øget risiko for brystkræft sammenlignet med kvinder, som arbejdede om dagen. Men der kan stadig være konsekvenser på længere sigt. 

Foto: Colourbox

De nye resultater er betryggende viden for de mange kvinder, som har haft nat- og skifteholdsarbejde indenfor de sidste fem år eller en kortere periode.

Natarbejde inden for de seneste fem år øger ikke den umiddelbare risiko for, at kvinder med nat- og skifteholdsarbejde udvikler brystkræft. Det er konklusionen af en ny stor undersøgelse blandt 155.540 offentligt ansatte kvinder, som blev fulgt fra 2007 til 2012. Undersøgelsen er udført af forskere fra en række universiteter og hospitaler i Danmark, herunder Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Resultaterne er baseret på data fra regionernes lønregistre og Cancerregisteret og er desuden kontrolleret for en lang række forhold, som ellers kunne spille ind på resultatet. Det er blandt andet kvindernes alder ved første barn, antal af fødsler og deres familiehistorie i forhold til brystkræft.

Modsætning til tidligere resultater

De nye resultater står umiddelbart i modsætning til tidligere udmeldinger og resultater om sammenhængen mellem natarbejde og brystkræft. En arbejdsgruppe under Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) konkluderede i 2007, at Skifteholdsarbejde med forstyrret døgnrytme er en sandsynlig kræftrisiko for mennesker. 

-Men denne konklusion bygger især på dyreforsøg og på studier, som er baseret på folks egne oplysninger om arbejdstiden, hvilket kan have skævvredet resultaterne. Derfor har vi som noget nyt brugt data om ansattes daglige komme- og gåtider fra Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD). Disse data er baseret på lønoplysninger fra 2007 og fremefter, forklarer professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Risikoen for natarbejde på længere sigt er stadig uvis

De nye resultater er derfor betryggende viden for de mange kvinder, som har haft nat- og skifteholdsarbejde indenfor de sidste fem år eller en kortere periode. Men der er flere åbne spørgsmål i forhold til den nye undersøgelse:

-Vores undersøgelse siger kun noget om risikoen på kort sigt, og det er derfor stadigt uklart, hvad natarbejdet kan betyde for kvindernes risiko for brystkræft på lidt længere sigt. For eksempel siger undersøgelsens resultater ikke, om der er en øget risiko på længere sigt, selvom de stoppede med natarbejdet i morgen, eller hvad det betyder, hvis man fx har natarbejde hele sit arbejdsliv, siger Anne Helene Garde. 

På den baggrund mener Anne Helene Garde ikke, at der er grund til at ændre de nuværende anbefalinger om, at man skal minimere, hvor længe man har natarbejde, og hvor mange nattevagter, man har i træk.