Metro-tilsyn: Samarbejde og dialog var afgørende

Arbejdstilsynets erfaringer fra metrobyggeriet viser, at samarbejde og dialog har afgørende betydning for arbejdsmiljøet.

En 15, 5 kilometer lang underjordisk tunnel med 17 stationer, der bugter sig gennem København. Byggeriet af Cityringen er det største byggeri i Danmark i mange år, og Arbejdstilsynet har ført særligt tilsyn med arbejdet, siden det startede op i 2011.

Helle Jonassen og Peter Schubert er tilsynsførende i Arbejdstilsynet og har fulgt metrobyggeriet på tæt hold. En opgave, der begyndte med mange påbud, bøder og udfordrende samarbejde.

”En af vores største udfordringer i starten var at få skabt en god dialog med de udenlandske virksomheder, der kan have et andet syn på sikkerhed, og som måske ikke vil tale med os, fordi de kan have en bekymring for reaktioner og bøder fra Arbejdstilsynet. De opdagede dog hurtigt, at de var nødt til at følge reglerne, for vi blev ved med at komme igen,” fortæller Peter Schubert.

Heldigvis erfarede Arbejdstilsynet, at de på byggepladserne fik øget fokus på arbejdsmiljøet, og her havde samarbejde og dialog afgørende betydning:

”Skridt for skridt lykkedes det at etablere et tæt samarbejde og en god dialog med de forskellige arbejdsmiljøchefer, byggeledere og sikkerhedskoordinatorer – og der er ingen tvivl om, at det fik afgørende betydning for arbejdsmiljøet. Vi erfarede, at vi kunne lave aftaler, der blev overholdt, og virksomhederne begyndte også at spørge os til råds. De ringede fx til os for at sikre sig, at den arbejdsmetode, de havde valgt, overholdt loven, og nogle gange sendte de billeder samme eftermiddag af forbedringer, når der var givet afgørelser”, siger Helle Jonassen.

Tilsynet med metrobyggeriet har givet Arbejdstilsynet værdifuld erfaring, som kan bruges i det fortsatte tilsyn med Nord- og Sydhavnsmetroen. Det har samtidig betydet, at Arbejdstilsynet har oprettet en fast gruppe af tilsynsførende, som kun fører tilsyn med store infrastrukturprojekter som fx Femern Bælt.

”Vores erfaringer fra Cityringen betyder, at vi i Arbejdstilsynet nu er klædt bedre på til at håndtere store byggepladser og gennemskue de enkelte byggeprocesser. Vi har bl.a. erfaret, at det også er meget vigtigt at fokusere på de projekterendes pligter, da vi har set massive arbejdsmiljøproblemer, der udsprang af mangelfuld projektering. Det er afgørende, at der allerede i projekteringsfasen tages hensyn til, at arbejdet skal kunne udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt,” siger Helle Jonassen.

Arbejdstilsynet havde fx tidligt i forløbet en dialog med Metroselskabet om behovet for at etablere såkaldte rescue chambers på tunnelboremaskinerne, hvor ansatte kan søge tilflugt i tilfælde af brand i tunnelen. Der blev også sikret forsvarlige flugt- og adgangsveje og iværksat forbedringer i forhold til at nedbringe støj, støv, ergonomiske belastninger samt bedre ventilation.

Metroselskabets skærpede krav om et godt arbejdsmiljø på byggepladserne betød samtidig, at der kom øget fokus de ansattes sikkerhed.

Byggeriet af Cityringen startede i sommeren i 2011 og åbner for rejsende den 29. september 2019.