Sådan får I styr på kemien - en temadag om at holde huden sund på jobbet

Hvordan forebygger man håndeksem i forbindelse med vådt arbejde og brug af handsker? Det og meget mere kan I blive klogere på ved temadagen den 1. oktober 2019, som holdes af Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Kom og hør om de nyeste regler på kemi-området og få ny viden, konkrete værktøjer og inspiration med hjem til din arbejdsplads.

På temadagen vil der både være fælles oplæg og oplæg i to forskellige spor. Hør de fælles oplæg, hvor Arbejdstilsynet f.eks. vil fortælle om, hvad vi kan vente os af fremtiden i forhold til kemi i arbejdsmiljøet. Vi får også eksempler på, hvordan arbejdsbetinget hudsygdom berører mange forskellige brancher inden for både den private og den offentlige sektor.

Dagen afsluttes med et underholdende oplæg om ’den menneskelige faktor’ og om at lære noget af historiens store ulykker og katastrofer. 

Foreløbigt program:

Fælles oplæg

 • Kemi i arbejdsmiljøet – hvad kan vi vente i fremtiden?
  Vibe Westh, vicedirektør i Arbejdstilsynet
 • Arbejdsbetinget eksem - problem og konsekvenser
  Jeanne Duus, Professor, overlæge, dr.med., Videncenter for Allergi
 • Cirkulær kemi – substitution i praksis
  Center for Cirkulær kemi
 • Ulykker, katastrofer og den menneskelige faktor
  Rasmus Dahlberg, historiker, forfatter og katastrofeforsker.

Temadagen deles op i to spor, og du får mulighed for at vælge imellem:

 • Vejen frem med kemisk APV
  Hvad betyder de nye regler om kemisk APV for din arbejdsplads – hvad skal du gøre anderledes?
 • Sund hud – hvordan forebygges arbejdsbetinget håndeksem?
  Viden og værktøjer til forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem

Fælles for begge spor er, at der vil være korte oplæg fra forskere, Arbejdstilsynet, praktikere og arbejdspladser.

Temadagen markerer afrundingen på den 2-årige EU-kampagne Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien.

Tidspunkt:
1. oktober 2019 fra 9.00 til 15.45

Sted:
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense

Målgruppe:
Konferencen henvender sig til alle arbejdspladser - medarbejdere og ledere inden for såvel den offentlige som den private sektor. Det er gratis at deltage. Temadagen kan bruges som en del af den supplerende uddannelse af medlemmer i AMO/MED.

Tilmeld dig allerede i dag via www.AMR.dk