Arbejdstilsynet undersøger hvordan arbejdsmiljøorganisationen fungerer

Arbejdstilsynet gennemfører over sommeren 2019 en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen fungerer på danske arbejdspladser.

Undersøgelsen skal indgå i opfølgningen på den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra april 2019. Den praktiske gennemførelse ligger hos Norstat i samarbejde med Danmarks Statstik.

Arbejdstilsynet har udarbejdet spørgsmålene i samarbejde med Arbejdsmiljørådet. Skemaerne bliver sendt til private og offentlige virksomheders e-boks. De forventes udsendt i uge 27.

Arbejdstilsynet håber, at virksomhederne vil bidrage aktivt til undersøgelsen, herunder ved at distribuere spørgeskemaerne til de lokale arbejdspladser. Resultaterne skal være en del af vidensgrundlaget for et midlertidigt udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet, der skal drøfte potentialet for et forbedret AMO-system.