Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Arbejdstilsynet sætter igen i år fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år for at undgå, at de kommer til skade på jobbet.

Cafearbejde

Ligesom tidligere vil Arbejdstilsynet i løbet af juli måned se særligt efter unges arbejdsforhold på både de almindelige og de målrettede tilsyn på landets arbejdspladser. Hver sommer kommer ca. 100*) unge til skade på deres arbejde.

Arbejdstilsynet sætter fokus på unge på alle almindelige tilsyn i juli måned og arrangerer desuden målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø, fx ved kasse- og salgsarbejde i butikker og medhjælpere i køkkener.

Reglerne for unges arbejde


*) Tallet er den 12. august 2019 ændret fra ca. 150 til ca. 100 unge. Antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet for unge under 18 år i sommermånederne juni-august varierer fra år til år og har fra 2009-2017 gennemsnitligt været 109.