Undgå ulykker, når lystbåde sættes i vandet

Grundig planlægning og instruktion er afgørende for at undgå ulykker, når lystbåde skal sættes i vandet.

Colourbox

Foråret er kommet, og sæsonen for at sætte lystbåde i vandet er startet. Arbejdet, der foregår med en kran, er forbundet med fare for alvorlige ulykker, og isætning af lystbådene sker ofte på offentlige steder, hvor privat personer færdes. Derfor er det vigtigt, at både kranfører og bådejer hele tiden har fokus på sikkerhed.

Hvis ulykker skal undgås, er det afgørende, at alle involverede personer samarbejder og planlægger arbejdet grundigt. I må ikke krane henover personer, og der må heller ikke være personer i nærheden, når I skal løfte eller transportere tunge byrder.

Det er samtidig meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne og i, hvordan I konkret udfører arbejdet sikkert, inden I går i gang med at løfte båden med kranen. Grundig oplæring og instruktion af de ansatte er helt afgørende for, at arbejdet sker sikkert. Fx hvordan I sikrer korrekt anhugning af de byrder, der skal løftes og transporteres.

Se her, hvad du skal være opmærksom på:

  1. Planlæg kraningen i samarbejde med de personer, der skal udføre arbejdet og instruér dem grundigt i arbejdet. Vær opmærksom på, at bådejeren som udgangspunkt er utrænet i kranarbejde.
  2. Kran aldrig henover personer. Bådejer og andre må ikke komme i nærheden af byrden, mens den kranes eller afsættes.
  3. Afspær området forsvarligt, så uvedkommende ikke kommer ind i kranens fareområde.
  4. Anvend egnet og efterset anhugningsgrej, og brug styreliner i stedet for fysisk kontakt med båden.