Brug det rigtige udstyr til fritrækning af maskiner

Foråret er kommet, og det er tid til markarbejde. Marts har budt på rekordstore mængder regn, og det betyder, at de store maskiner nemt kan køre fast. Desværre sker der jævnligt ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken, advarer Arbejdstilsynet.

Der kan være enorme kræfter på spil, når tungt materiel har arbejdet sig ned i den mudrede jord og derfor skal trækkes fri.

Ifølge Arbejdstilsynet sker ulykkerne ofte, når der benyttes tov til fritrækning, og hvor fritrækningen sker ved direkte træk med andet køretøj – et såkaldt ”slæbetræk”. Så er der risiko for, at en genstand rykker sig løs fra en af de trækkende maskiner, og derefter rammer en medarbejder med enorm kraft.

Arbejdstilsynet ser meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med spil eller det rette bjerningsudstyr.

Gode råd til fritrækning

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang: Er det muligt at udføre opgaven uden at køre fast?
  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast. Fritrækning er farligt arbejde, og en leder bør inddrages.
  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr.
  • Brug så vidt muligt spil frem for træktov. Ved brug af spil kan fritrækning gøres kontrolleret og medarbejderne kan komme på afstand af fareområdet.
  • Brug ALDRIG frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende, Frontvægten er slet ikke dimensioneret til at trække i. Fastgør i stedet træktov hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen.
  • Sæt ALDRIG kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Kæde på kæde og fiberstrop på fiberstrop.

Læs mere om sikker fritrækning (pdf)

Læs mere om, hvordan I forebygger ulykker i landbruget