Evaluering af Udvidet Risikobaseret Tilsyn

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført en evaluering for Arbejdstilsynet af det udvidede risikobaserede tilsyn sammenlignet med det risikobaserede tilsyn.

Formålet med evalueringen var at undersøge, om det udvidede risikobaserede tilsyn er bedre i strand til at afdække arbejdsmiljø og motivere til forebyggelse end det almindelige risikobaserede tilsyn. Evalueringen blev gennemført i branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje.

Evalueringen viser, at det udvidede risikobaserede tilsyn førte til flere afgørelser, og medarbejderne vurderede, at igangsatte arbejdsmiljøinitiativer bidrog til et bedre arbejdsmiljø. Evalueringen kan dog ikke påvise en positiv effekt af det udvidede risikobaserede tilsyn på de mere overordnede spørgsmål, der gik på medarbejdernes tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø og på medarbejdernes opfattelse af, hvor fysisk hårdt arbejdet var.

Læs rapporten her