Ændring af At-vejledningen om klassifikationen af laboratorier, anlæg til produktion m.v., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer

Opdatering af AT-vejledning C.0.4