Ny At-vejledning: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger

Arbejdstilsynet er nu klar med en ny At-vejledning, der oplyser om arbejdsgiverens pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Mange ansatte oplever at blive psykisk belastet af deres arbejde. Derfor har vi i Arbejdstilsynet løbende styrket vores tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Senest har vi fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte.

Det betyder, at vi fra d. 15. marts 2019 kan træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.

I forbindelse med udvidelsen af vores afgørelsesområde udsteder vi en ny At-vejledning med titlen Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Samtidig ophæves At-vejledning D.4.2. Mobning og seksuel chikane.

Den nye vejledning, som er blevet til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, oplyser bl.a. om:

  • hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er
  • hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger og hvilke helbredsmæssige konsekvenser, de kan have
  • hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger

Læs den nye At-vejledning her: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane