Ny strategi for Arbejdsmiljøforskningsfonden for 2019

Strategien for 2019 har kemisk arbejdsmiljø blandt de prioriterede hovedtemaer.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har en rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren har netop godkendt strategien for 2019 efter indstilling fra Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg.

Som noget nyt er kemisk arbejdsmiljø blandt de prioriterede hovedtemaer. Dette og de øvrige hovedtemaer vil blive uddybet i forbindelse med Fondens opslag i 2019, og det vil heraf fremgå, hvilke emner, vinkler og tilgange inden for hvert tema som Fonden særligt ønsker at støtte.

I den nye strategi er der desuden tilføjet en passage om behovet for flere pilotstudier af kortere varighed, som kan afprøve effekten af virkemidler til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Der er tilføjet et afsnit om behovet for mere viden om virksomhedernes egne tiltag for bedre arbejdsmiljø, hvad enten tiltagene er begrundet i et ønske om bedre medarbejdertrivsel, -helbred, produktivitet eller lavere sygefravær.

I appendikset er der tilføjet et afsnit som opfordrer til, at projekterne i videst muligt omfang publicerer i Open Access.

Endelig er der lavet en række mindre konsekvensrettelser og sproglige præciseringer.

Læs strategien her