Bekendtgørelse om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Den nye bekendtgørelse fastsætter, hvilke satser de forskellige udgifter og den tabte arbejdsfortjeneste udbetales efter i 2019.

Efter arbejdsskadesikringsloven har arbejdstagere, der kommer til skade på arbejde, ret til at få betalt udgifter til bl.a. transport og hotelophold samt få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med lægeundersøgelser og lægebehandling mv., der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. De beløb, som de tilskadekomne har ret til, reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation