Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

En ny løsning for visning af data er et vigtigt element på Arbejdstilsynets og Videncenter for Arbejdsmiljøs nye fælles hjemmeside amid.dk. Data fordeler sig på ”Tilsyn i tal”, ”Ulykker i tal”, og i starten af 2019 følger ”Erhvervssygdomme i tal”.

Grafisk fremstilling af data

Den nye løsning præsenterer data i et moderne grafisk udtryk og med forskellige måder at se og tilgå data. Tilsyn, ulykker og på sigt erhvervssygdomme bliver præsenteret med hver sin indgangsside med udvalgte budskaber og rapporter for områderne. Rapporterne giver forskellige muligheder og vinkler på data, fx mulighed for at se data i forhold til geografi og branche. Disse sider giver brugerne enkel og intuitiv adgang til data.

Mere avancerede rapporter

Man kan også vælge mere avancerede rapporter ved at filtrere i data i forhold til geografi, branche, tid og Arbejdstilsynets reaktionstyper. Det vil fx være muligt at udvælge data, så man kan se, hvordan de forskellige typer af ulykker inden for en given branche fordeler sig på arbejdsmiljøproblememner. En anden mulighed er at vælge at se, hvilke reaktioner vi fx har givet i 2018 i bygge- og anlægsbranchen inden for fx kategorien vibrationer men også på underemnerne helkropsvibrationer og hånd-arm vibrationer.

Der er desuden lavet en særligt målrettet visning til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA), som har fået sin egen knap ”BFA-brancher”.

Mulighed for at arbejde videre med data

Under menuen ”Hent datasæt”, vil man kunne hente og downloade udvalgte datasæt i excel-format. Det kan fx bruges, hvis man vil arbejde videre med data ved at supplere med egne data.

Indsigt i data

Menupunktet ”Om data” beskriver data og afgrænsninger i rapporterne. Brugerne kan på siden få indsigt i data, fx hvad forskellen er på et påbud og et forbud, eller hvornår Arbejdstilsynet giver reaktioner inden for arbejdsmiljøproblememnet ”løft”.

Giv gerne feedback

Vi vil meget gerne have din feedback. Hvis du har spørgsmål, forslag til forbedringer eller måske støder på fejl, må du meget gerne skrive til os på webredaktor@at.dk.

Gå til "Arbejdsmiljø i tal"