Træning gav muskler til tunge løft

Styrketræning i arbejdstiden har gjort medarbejderne i køkkenet på Enhedsplejen Egegården bedre rustet til at løfte de tunge gryder.

Træningslokalet på Egegården bliver flittigt brugt af medarbejderne i køkkenet. Foto: Morten Thomsen.

Styrk dig stærk

Løft af tunge gryder og kasser med madvarer er hårdt arbejde for medarbejderne i køkkenet på Enhedsplejen Egegården, hvor der dagligt bliver lavet mad til mere end 200 ældre borgere. Medarbejderne løfter mange hundrede kilo hver dag, og flere oplever efterhånden smerter i ryg og nakke samt problemer med albuerne.

I efteråret 2009 tog ledende økonoma Marianne Nissen kontakt til to af plejecentrets fysioterapeuter for at høre, om de kunne være med til at afhjælpe problemerne for medarbejderne i køkkenet. Og efter et grønt lys fra ledelsen og en orientering til Egegårdens MED-udvalg blev det fire måneders projekt "Styrk dig stærk" en realitet.

Formålet med projektet var at mindske risikoen for arbejdsskader og give medarbejderne mulighed for at ruste deres kroppe til de tunge løft og lære at arbejde mere hensigtsmæssigt.

- Dem, der havde ondt i ryggen, gav de tunge opgaver videre til de nye og friske. Og de fik jo så selv ondt i ryggen, fortæller Sandra Wendt, en af de to fysioterapeuter, som blev tilknyttet projektet.

Individuelt træningsprogram

Projektet blev skudt i gang i januar 2010 med et fællesmøde, hvor fysioterapeuterne, der fungerede som tovholdere, informerede alle medarbejdere om, hvad projektet ville indebære. 

Alle medarbejdere fik derefter en individuel rådgivning af en af de to fysioterapeuter, hvor der bl.a. blev talt om den enkelte medarbejders erfaringer med skader, smerter og træning, og om medarbejderen helst ville træne med vægte, bold eller elastik. På den baggrund udarbejdede fysioterapeuterne et målrettet træningsprogram til hver enkelt medarbejder.

- Vi ville ikke forandre livet for dem, men kun give dem styrketræning, for det skulle ikke være et chok eller for hårdt for dem, fortæller Sandra Wendt.

Programmet bød på fælles træning to gange om ugen. Så når dagens arbejde i køkkenet var overstået, tog medarbejderne sammen hen i Egegårdens træningscenter og trænede en halv time. Arbejdspladsen gav det ene kvarter, mens medarbejderne selv gav det andet.

Spørgsmål om tid, før skaden kom

Som led i projektet kom fysioterapeuterne ud i Egegårdens køkken for at se, hvordan medarbejderne løftede på de tunge ting. Og her blev hurtigt lavet et par ting om.

- Der blev flyttet rundt på tingene allerede dagen efter fysioterapeuternes besøg. De forklarede blandt andet, hvor vigtigt det er at placere de tunge ting på de rette hylder, fortæller Marianne Nissen.  

Fysioterapeuterne har også brugt deres faglige viden til at undervise køkkenpersonalet i ergonomi. Undervisningen bestod af teori om kroppens opbygning og instruktion i, hvordan man bruger kroppen mest hensigtsmæssigt.

- Medarbejderne lærte noget om, hvilken styrke kroppen har brug for i forhold til de fysiske krav, deres arbejde stiller. Og at det var et spørgsmål om tid, før skaden kom, hvis de ikke trænede, siger Marianne Nissen.

Vanerne varer ved

Projektet sluttede i april 2010. Men de nye vaner ser ud til at være kommet for at blive, og i køkkenet er der nu stort fokus på, hvordan arbejdet bliver udført.

- Ergonomiundervisningen har gjort, at jeg husker at bruge benene, når jeg løfter, og at jeg står den rigtige vej, når jeg tager tingene, så jeg ikke skal dreje kroppen. Træningen har betydet, at jeg er blevet bedre rustet til arbejdet, og jeg kan mærke, at jeg er blevet stærkere i skuldrene og i ryggen, hvor jeg har haft problemer, fortæller økonoma Margit Ladefoged.  

For at højne gruppedynamikken blev der trykt t-shirts med projektets navn til alle medarbejderne. Og en anden gevinst ved projekt ”Styrk dig stærk” har da også været af social karakter:

- Socialt har det været rigtig godt. Jeg får rigtigt meget ud af det, når jeg træner, men det er også de gode grin, der trækker mange med. Man kunne tydeligt mærke, at folk gjorde sig klar til at tage af sted, fordi andre gjorde det. Det var meget godt, at vi gjorde det sammen, fortæller økonoma Dorte Skaaning.

En vedvarende indsats

Selvom de nye vaner i køkkenet er arbejdet godt ind, så kræver det en vedvarende indsats at blive på sporet.

- Folk skal stadig holdes i ørene, og vi skal hele tiden fastholde tanken. Men nu har vi værktøjerne, siger Marianne Nissen.

Nogle er faldet fra, men der er mange, som stadig træner. Og blandt medarbejderne er der skabt et udtryk om, at der nu er "muskler bag ved fedtet". Egegården har ikke lavet en undersøgelse af, hvilken forskel projektet har betydet for eksempelvis sygefravær. Men der er ingen tvivl om, at både medarbejdernes kroppe og humør er blevet styrket. På baggrund af projektets succes har Egegården planer om at videreføre ”Styrk dig stærk” for gruppen af seniormedarbejdere.

 

Styrk dig stærk

Projektet ”Styrk dig stærk” på Enhedsplejen Egegården i Gladsaxe varede fra januar til april 2010 og omfattede 23 medarbejdere, som arbejder med madlavning, rengøring og ejendomme.

Formålet med projektet var at mindske risikoen for arbejdsskader hos disse medarbejdere, som udfører meget monotont arbejde og har mange tunge, uhensigtsmæssige løft.

Medarbejderne lærte at arbejde mere hensigtsmæssigt og forberede kroppen til arbejdet, og hver medarbejder fik et individuelt træningsprogram, udarbejdet af Egegårdens fysioterapeuter.

Træningen foregik i Egegårdens træningsrum to gange om ugen efter arbejde, hvor arbejdsgiveren gav 15 minutter og medarbejderen gav 15 minutter.

I projektperioden blev der afsat 101 timer for fysioterapeuterne i alt og 9,35 timer per medarbejder.