Pausegymnastik styrker krop og humør

Det er nemt at passe ind i arbejdsdagen. Derfor dyrker medarbejderne på plejecenter Lillevang i Furesø Kommune pausegymnastik 3 gange om ugen.

Det er nemt at passe ind i arbejdsdagen. Derfor dyrker medarbejderne på plejecenter Lillevang i Furesø Kommune pausegymnastik 3 gange om ugen.

I over et år har medarbejderne på plejecentret Lillevang haft fælles pausetræning med elastik. Nu vil de prøve med hullahop-ringe. Her er det arbejdsmiljørepræsentant Line Andersen, der instruerer kollegerne Bo Godske og Susanne Manley. Foto: Søren Svendsen

Lige efter pausen kl. 9.10 samles medarbejderne fra køkkenet og aktivitetscenteret på plejecentret Lillevang i Furesø Kommune til cirka ti minutters fælles pausegymnastik. Det gør de som en del af arbejdstiden 3 gange om ugen. De laver øvelser med elastik til musik for at træne musklerne i nakke, skuldre og ryg. Og alle 10 medarbejdere er med.

- Vi vil ikke undvære det, for vi kan mærke forskellen i vores skuldre og i nakke og ryg. I vores arbejde bruger vi mange kræfter på tunge løft, fx løfter vi 15 liter mælk ad gangen, så vi er nødt til at gøre noget for at styrke vores muskler. Men det handler også om at have det sjovt og grine sammen, siger ernæringsassistent Annette Larsen.

Styrket arbejdsmiljø

Pausegymnastikken er et resultat af et omfattende projekt for medarbejderne i Furesø Kommunes ældrepleje. Projektet, der er støttet af Forebygggelsesfonden, har til formål at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet og medarbejder-gennemstrømningen.

Projektet har været i gang siden 2010, og Birgitte Dehn, daglig leder af plejecentret Lillevang, er sikker på, at sygefraværet er faldet. Hun har dog endnu ikke tal på hvor meget. Ligeledes er gennemstrømningen af medarbejdere blevet mindre, men tallene er heller ikke opgjort endnu. Tidligere blev godt en fjerdedel af medarbejderne udskiftet på et år.    

De fleste havde ondt
Som start på projektet fik alle 350 medarbejdere i ældreplejen en samtale med en fysioterapeut. Pointerne fra samtalerne blev samlet i en rapport, som tydeligt viste, at de fleste medarbejdere havde problemer med musklerne i skulder, nakke og ryg og ønskede at gøre noget ved det. I et spørgeskema kunne medarbejderne svare på, hvad de ønskede at gøre, og især løb, stavgang, zumba og pilates var populært på ønskesedlen.

Alle medarbejdere fik derpå tilbudt en halv times holdtræning i arbejdstiden 1 gang om ugen.

- Mange hold kom i gang, og de, der kom, var glade. Men fremmødet var ikke så højt, som vi ønskede, for det var svært for mange at gå fra deres arbejde, når beboere skulle køres til og fra aktiviteter, eller når der manglede kolleger på grund af ferie og sygdom, forklarer Birgitte Dehn.

Skal passe til virkeligheden

Enkelte hold er forsat med at løbe og gå sammen. Men det var pausegymnastikken, der blev den største succes.

- Succesen skyldes ganske enkelt, at pausegymnastik er nem at passe ind i hverdagen. Man kan gøre det, når som helst man vil, og man skal ikke langt væk fra sin arbejdsplads. Medarbejderne på centrene kan bruge fællesrum, og medarbejderne i hjemmeplejen kan bruge deres samlingslokale – også selv om det ikke er så stort, siger Birgitte Dehn.

Pausegymnastikken startede som et forsøg for medarbejderne i køkkenet og aktivitetscenteret på Lillevang.

- For os duede holdtræningen ikke, for vi kan ikke bare lade maden stå og koge. Desuden passer det os i køkkenet fint at samles lige efter pausen, for så skal vi ikke vaske hænder og klæde om en ekstra gang. Af hensyn til hygiejnen kan vi jo ikke bare gå ind i køkkenet uden at være rene, siger ernæringsassistent Annette Larsen.

Pausegymnastikken bliver nu udbredt til hele Lillevang og resten af ældreområdet.

En af de vigtigste erfaringer fra projektet i Furesø Kommune er, at fælles motion og træning skal foregå, når det passer bedst ind i arbejdsdagen. Derfor bliver det fremover de enkelte arbejdspladser, der selv skal finde ud af, hvordan de vil fastholde de gode motionsvaner, når projektet stopper i 2013. 

- Træningen skal passe til den virkelighed, vi har, siger Birgitte Dehn.

Næste skridt: hulahop

Ud over den fælles pausegymnastik er medarbejderne på Lillevang gået i gang med at afprøve hula-hop ringe som en ny form for fælles træning, som kan fortsætte efter projektperioden. Ideen er at samle dem, der vil det, til fælles træning en eller to gange om ugen om eftermiddagen, hvor aftenvagterne afløser dagvagterne. 

Det er arbejdsmiljørepræsentant Line Andersen, der står for instruktionen, og interessen er stor.

- Alle kan jo huske hulahop-ringen fra deres barndom. Men hvad de ikke tænkte på dengang er, at øvelserne styrker musklerne i ryg, mave og bækkenbund, samtidig med at man aflaster skuldre og nakke. Og så er den en god hjælp, hvis man vil tabe sig, og det er der flere, der gerne vil, siger Line Andersen.  

Bedre fysisk og psykisk trivsel

Furesø Kommune har fået knap fire millioner kroner fra Forebyggelsesfonden til et projekt, som skal styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i ældreplejen og nedsætte sygefraværet og medarbejdergennemstrømningen.

Projektet omfatter 350 medarbejdere i plejecentre og hjemmepleje. De har alle sammen fået en samtale om fysisk arbejdsmiljø med en fysioterapeut.

Ud over en halv times fysisk aktivitet i arbejdstiden om ugen indeholder projektet bl.a. uddannelse af forflytningsinstruktører og temadage om kommunikation.

Desuden har lederne fået undervisning i anerkendende tilgang og coaching i anerkendende teknikker.

Det er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledelsen og medarbejderne, som beslutter, hvilke tiltag der sættes i gang.

Projektet løber frem til 2013.