Kombijob mindsker nedslidning

Det fysisk hårde rengøringsarbejde bliver kombineret med andre opgaver i de såkaldte kombijobs i Københavns Kommune. Det mindsker nedslidningen og skaber mere arbejdsglæde.

Connie Adamczesky kombinerer nu den fysisk hårde rengøring med andre opgaver. Foto: Morten Thomsen.

Rengøring på fuld tid

Et rengøringsjob på fuld tid er hårdt og rutinepræget arbejde. Derfor har de fleste rengøringsassistenter traditionelt været på deltid i Rengøringsservice, som varetager rengøringen for Københavns Kommune. Men de færreste kan leve af et deltidsjob.

- Vi tilbød de ansatte deltidsjob, fordi mange rengøringsfolk, som arbejder på fuld tid, bliver nedslidte. Men vi kunne se, at de bare tog rengøringsjob andre steder, og så var vi lige vidt, siger Nicolai Bülow Tronche, som er HR-konsulent i Københavns Kommune.    

Derfor tog han i 2008 sammen med rengøringschef i Rengøringsservice, Heidi Baadsgaard, initiativ til projekt ”Et arbejde du kan leve af”. Projektet skulle udvide deltidsjob til fuldtidsjob ved at tilbyde rengøringsassistenterne andre jobfunktioner i de resterende timer. De såkaldte kombijob.

- Jeg har gennem 30 år set mange medarbejdere, som er blevet nedslidt, og som har været kede af at holde op på arbejdspladsen. Vi igangsatte projektet for undgå, at de fik ødelagt deres bevægeapparat, siger Heidi Baadsgaard.

Rengøring og kaffebrygning

Ideen med kombijobbene er at kombinere det traditionelle og krævende rengøringsarbejde med andre serviceopgaver, fx opdækning til møder, kaffebrygning, tøjvask, blomstervanding, bestilling af varer og kopiering.

Projektet blev skudt i gang med fokusgruppeinterviews for både medarbejdere og ledere. Medarbejderne skulle bl.a. afklare deres holdning til kombijob og få indblik i, om det evt. ville kræve opkvalificering, mens ledere fra forvaltningen skulle diskutere, hvilke job som kunne skabes.

Den største udfordring har været at overtale ledere i kommunen til at se mulighederne i projektet.

- Det har været rigtig, rigtig svært for arbejdspladsen at opdage, at rengøringspersonalet kan finde ud af andet end at gøre rent, fortæller Heidi Baadsgaard, som derfor altid tager en brochure med om projektet, når hun har møder med ledere i kommunen.

Medarbejderne, derimod, har taget godt imod projektet og muligheden for kombijob.

- Vi havde en god og lang dialog med medarbejderne, og vi gjorde meget for at de forstod, at det her var for deres skyld for at få dem ud af rutinen, siger Heidi Baadsgaard.

Ellers var jeg nok ikke blevet hængende

Connie Adamczesky har arbejdet i Rengøringsservice i mere end 40 år. Hun er en af de medarbejdere, som i dag har et kombijob. Det betyder, at hun udover at gøre rent blandt andet også serverer til møder og vasker op. 

- Det er klart, at når jeg laver noget andet end rengøringen, så er det ikke så hårdt. Jeg bruger jo ikke så mange kræfter, når jeg vasker op eller pudser dørhåndtag. Det er med til at gøre, at jeg kan lide mit arbejde – ellers var jeg nok ikke blevet hængende i så mange år, siger Connie Adamczesky.

Et arbejde, du kan være glad for

Connie Adamczesky er ikke den eneste, der nyder godt af kombijob. En evaluering af projektet viser blandt andet, at de nye kombijob forbedrer arbejdslivet, mindsker nedslidning, giver mere indflydelse og skaber tilhørsforhold til kollegaer og arbejdsplads.

- Jeg er forandret af at skifte fra rengøring til et blandet job. Skiftet til kombijob har gjort, at jeg kunne overleve. Jeg kommer jo fra 15 års rengøring på fuld tid. Hvis jeg havde fortsat fuldtidsrengøring, havde jeg været førtidspensionist, fortæller en anonym kvinde i 50’erne i evalueringsrapporten.

Og selvom det har været svært at få hul igennem til kommunens ledere, er der også her flere, der har oplevet de positive effekter af kombijobordningen:  

- Vi havde en afløser, som fik problemer med armene. Hun havde en lang sygeperiode og var faktisk nødt til at holde op. Så fik hun chancen for et kombijob, hvor hun kunne gøre lidt rent og passe et mødecenter, og nu er hun i arbejde igen. Hun har været her i fem måneder og har ikke været syg en eneste dag, fortæller en kommunal leder i evalueringsrapporten.

Sygefraværet er faldet

Projektet har da også sat sine spor i statistikkerne. Sygefraværet er faldet fra normalen på 5-7 procent årligt til 3,5 procent i 2010. Samtidig viser en trivselsundersøgelse fra 2010, at rengøringsassistenterne er blevet mere tilfredse med arbejdet og føler, de har mere indflydelse på jobbet i sammenligning med en tilsvarende undersøgelse fra 2008.

Pr. 1. december 2010 er knap 100 ud af de 270 ansatte i Rengøringsservice i kombijob.

 

Kombijob i Københavns Kommune

Projektet ”Et arbejde du kan leve af” tilbyder rengøringsassistenter fuldtidsarbejde, hvor de i kombination med deres eksisterende deltids-rengøringsstilling også varetager andet arbejde. De såkaldte kombijob.

Fordele ved kombijob for rengøringsassistenten er større fleksibilitet og afveksling, bedre kendskab til forholdene på arbejdspladsen, mindre nedslidning, bedre mulighed for uddannelse og udvikling af nye kompetencer og større berøringsflade med de andre ansatte på arbejdspladsen.

For arbejdspladserne betyder kombijobbene en mulighed for at få løst opgaver, der ikke fylder en fuldtidsstilling, bedre tid til kerneopgaverne for de øvrige medarbejdere, en fleksibel arbejdskraft og bedre mulighed for kontakt med medarbejderen.

Projektet har kørt i perioden 2008-2010 og er støttet af Forebyggelsesfonden.

Ledelsen af projektet er forankret i forvaltningens HR-afdeling i tæt samarbejde med lederen af Rengøringsservice.