Københavns Lufthavne: QR-koder gav bedre omgang med farlig kemi

Digitalisering af sikkerhedsdatablade har gjort det sikrere for de lufthavnsansatte at omgås de mange forskellige kemiske stoffer. Nu kan et klik på mobilen skabe mere tryghed.

– Vi har haft hyldemeter af sikkerhedsdatablade tilhørende over 750 kemiske produkter, der samlede støv og ikke kom i brug. Det var hurtigere at ringe til leverandøren end at finde informationerne i sikkerhedsdatabladene, siger Conny Ransborg, Health & Safety Manager hos Københavns Lufthavne.

Conny Ransborg fandt en løsning på problemet, og i dag har Københavns Lufthavne ingen fysiske sikkerhedsdatablade stående.

Informationer via QR-koder

Københavns Lufthavne bruger i dag sikker­hedsdatablade, der ligger digitalt i en database, og som man kan gå til via en computer eller en app på sin arbejds­­telefon.

Med sin telefon kan den ansatte scanne en QR-kode på det kemiske produkt, der linker til informationer om enten alle kemikalier i Københavns Lufthavne, den enkelte afdelings kemikalier eller til det enkelte produkt. Det har gjort det hurtigere og mere overskueligt at finde frem til den relevante information fra sikkerhedsdatablade, fortæller Conny Ransborg.

– På den måde kan medarbejderen scanne QR-koden og læse på sin telefon, hvilke forhåndsregler han eller hun skal tage for at beskytte sig mod kemien, eller hvad de skal gøre, hvis de har fået et produkt i øjnene, siger Conny Ransborg, der samtidig påpeger, at alle ansatte i Københavns Lufthavne har en iPhone på sig, når de er på arbejde.

Digitalt system giver overblik

Københavns Lufthavne besluttede sig for at tilslutte sig en kemikaliedatabase, der i forvejen rummer over 70.000 sikker­hedsdatablade.

– Når jeg har vurderet et produkt ud fra vores kemikaliepolitik, ser jeg, om informationerne på produktet allerede findes i systemet. Hvis det ikke findes i systemet, henter databasen produktets informationer ind i systemet fra leverandøren. Derefter knytter jeg det til den afdeling i Københavns Lufthavne, der skal anvende produktet. På den måde får hver afdeling lige præcis den information, de skal bruge, siger Conny Ransborg.

Derudover laver de en arbejdspladsbrugsanvisning til afdelingen på baggrund af de data, der findes i sikkerhedsdatabladet, samt på baggrund af de faktiske forhold, som produktet skal anvendes under.

– Vi kan så udskrive for eksempel labels med QR-koder, der placeres på relevante steder, og medarbejderne kan via QR-koden finde frem til de nødvendige oplysninger om produktet, siger Conny Ransborg.

Ændring har haft positiv effekt

Arbejdsmiljøafdelingen hos Københavns Lufthavne har kun oplevet en positiv effekt af at gå fra fysiske sikkerhedsdatablade til et digitalt system.

– Det har i høj grad haft en positiv effekt. Det beskytter de ansatte bedre, da de nu nemt kan hente forståelige informationer frem på telefonen omkring de stoffer, de bruger, og det har generelt højnet interessen for kemi både i arbejdsmiljø­organisationen og hos lufthavnens ind­købere, siger Conny Ransborg.

Ingen farlige stoffer

Københavns Lufthavne har en politik om, at de ikke indkøber særlige farlige stoffer. Derfor er de afhængige af, at leverandørens oplysninger i sikkerhedsdatabladene er retvisende for at kunne vurdere produkterne.

Selvom Københavns Lufthavne har fået styr på sikkerhedsdatabladene, så oplever de, at man ikke altid kan regne med, at de er faremærket, når produktet indeholder farlig kemi.

– Om vinteren bruger vi hver dag over 40.000 liter af et kemisk produkt til at afise vores udendørsarealer. Leverandøren af produktet har faktisk ikke faremærket produktet som hverken lokalirriterende eller lignende, men stoffet indeholder helt klart kemi, der kan være problematisk at få på sig. Det er faktisk stærkt ætsende, siger Health & Safety Manager hos Københavns Lufthavne A/S, Conny Ransborg og slutter:

– Vi gennemgår derfor indholdet i hvert produkt, vi bruger, og sikrer, at medarbejderne kan håndtere produkterne på forsvarlig vis, inden vi tager dem i brug. Vi håber dog på, at der vil komme større fokus på at sikre kvaliteten af sikkerheds­data­bladene.

Tekst: Bo Christensen
Artiklen har oprindeligt været bragt i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 1, 2017