Internt videnskorps i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune er kompetenceudviklingen af arbejdsmiljøorganisationen meget mere end en årlig kursus eller temadag. Kommunen gør meget ud af at facilitere netværk, så de enkelte arbejdspladser kan udveksle viden og erfaringer.

Kommunen gør meget ud af at facilitere netværk, så de enkelte arbejdspladser kan udveksle viden og erfaringer.

- Vi arbejder på at få den store viden, der er rundt omkring på arbejdspladserne, til at flyde videre i organisationen ved at facilitere en række netværk. Det er jo ikke alle arbejdsmiljøgrupper, der er med I MED-organisationen, så man kan sige, at netværkene fungerer som et supplement, der sikrer, at alle får mulighed for at mødes om bestemte emner, fortæller arbejdsmiljøkonsulent i Ældre og handicapforvaltningen, Jan Valentin.

Derudover har forvaltningen udpeget en række ressourcepersoner/konsulenter med særlig viden inden for forskellige områder, som arbejdspladserne kan trække på.

- Hvis en arbejdsplads eksempelvis har problemer i forhold til vold og trusler, vil arbejde med at forbedre forflytningsteknikken eller andre specifikke emner kan kommunens eget interne videnskorps bidrage med viden og erfaringer, fortæller Jan Valentin.

Både centrale og lokale kurser og temadage

Forvaltningen arrangerer desuden omkring 10-15 temadage om året, som alle i arbejdsmiljø- og MED-organisationen bliver indbudt til, fortæller Jan Valentin. Derudover kører der centrale kurser på det overordnede kommunale niveau.

Som en del af det arbejdsmiljøledelsessystem man har indført i Aalborg Kommune skal der laves såkaldte audits. Den enkelte arbejdsplads får hvert andet år besøg af en arbejdsmiljøkonsulent, der hjælper med at udvikle det lokal arbejdsmiljø og kæde indsatserne sammen med øvrige tiltag i forvaltningen.

- Auditbesøgene giver os en rigtig god fornemmelse af, hvad der foregår ude på arbejdspladserne og hvor der er behov for kompetenceudvikling. På den baggrund kan vi blandt andet udvikle de kurser, der er behov for, siger arbejdsmiljøkonsulent Jan Valentin.

Fælles grunduddannelse og individuel kompetenceudvikling

Gerda Jakobsen, der er arbejdsmiljørepræsentant i Sundhed og Bæredygtig Udvikling fortæller, at hele MED-organisationen har været på den samme grunduddannelse, hvor blandt andet kommunens målsætninger omkring arbejdsmiljøet bliver gennemgået. Derudover har hun deltaget i kommunens temadage og foreslået kompetenceudvikling for medarbejder fx kursus i Vejen som arbejdsplads.

- I vores forvaltning har vi en del medarbejdere, der kører ud til borgere, og det giver nogle specielle problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet. Vi har for eksempel udviklet et særligt APV-skema, der tager udgangspunkt i de særlige arbejdsforhold man har, når en stor del af ens arbejdsdag foregår i en bil eller hvis der er udearbejde i for eksempel et borgerhjem eller et forsamlingshus, fortæller Gerda Jakobsen. 

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet i Aalborg Kommune

Drøftelse sætter spot på resultaterne i Aalborg Kommune

Arbejdsmiljø på lystavlen hos topledelsen i Aalborg Kommune