Unges forskellige baggrund har betydning

Hvis arbejdspladserne skal forebygge ulykker blandt de unge, er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige livssituationer og jobtyper, de unge er i.

Mange forskellige perspektiver på jobbet

Unge er defineret som særligt udsatte i forhold til at komme ud for ulykker og skader. Tidligere dansk forskning har dog vist, at unge arbejdstagere er en meget differentieret gruppe. De udfører mange forskellige typer arbejde med meget forskellige risikoforhold. Derudover kan de også have meget forskellige perspektiver i forhold til deres fremtid i arbejdet, afhængig af om det er et midlertidigt studiejob eller et job de ser selv i mange år frem.

I stedet for kun at fokusere på alder kan man skelne i gruppen af unge ved at anvende kategorierne:

  • faglærte
  • elever og lærlinge
  • ungarbejdere på sabbatår
  • studerende i arbejde
  • personer med et afbrudt uddannelsesforløb
  • Vikarer

Kilde: Task Force om unge og nyansatte

Behov for nuancering

Denne kategorisering viser, at det er nødvendigt at nuancere både den forebyggende indsats og de kampagner, der er rettet imod unge arbejdstagere, så de tager hensyn til de forskellige positioner og betingelser, de unge har på deres arbejdspladser.

Kategoriseringen viser blandt andet, at der er stor forskel på, hvor meget erfaring de unge har, så man kan ikke betragte alle unge arbejdstagere som uerfarne. Kategoriseringen medtænker også de unges øvrige livssituation især i forhold til deres uddannelsessituation og status på arbejdspladsen. Og så viser kategoriseringen, at unge i de forskellige kategorier typisk varetager forskellige former for arbejde (ledelse, hårdt fysisk arbejde, rutinearbejde m.m.), som indebærer forskellige former for risiko.

Kilde: Exploring and expanding the category of 'Young workers' according to situated ways of doing risk and safety - a case study in retail industry, 2013

Kilde: Precarious work among young Danish employees - a permanent or transitory condition?

Faglærte unge

Arbejder fuld tid i faglært arbejde og kan have ledelsesansvar. Kan allerede have været på arbejdspladsen i mange år samt have mange års erfaring med samme type arbejde. Vil ofte identificere sig med deres fag/arbejdsplads eller kolleger.

Denne gruppe af unge er ofte der, hvor de allerede er i gang med at etablere familie og hjem og betragter sjældent sig selv som ’ung’ i arbejdsrelateret sammenhæng.

Elever/lærling

Er ansat som elev eller lærling på arbejdspladsen. De er i gang med en ungdomsuddannelse, hvor de er ved at kvalificere sig til det fag, de arbejder med på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt, at de arbejdsopgaver, eleven/lærlingen bliver sat til, er kvalificerende i forhold til uddannelsen. Elever/lærlinge arbejder fuld tid afbrudt af korte eller længere perioder på deres uddannelsessted.

De vil ofte identificere sig med deres fag, arbejdsplads og kolleger og har selv valgt faget og arbejdet til. De unge elever/lærlinge kan have mange års erfaringer som ufaglært i faget og vil sjældent betragte sig selv som ’ung’ i en arbejdssammenhæng, men som elev/lærling på arbejdspladsen.

Sabbatår ungarbejdere

Unge, der tager et sabbatår fra studiet og arbejder fuld tid. Ofte er hensigten at tjene penge til en rejse eller for at have tid til at afklare, hvad de skal uddanne sig til.

De kan ofte have været ansat deltid på arbejdspladsen og kan derfor have flere års erfaring med arbejdet. Denne gruppe af unge har en relativ kort tidshorisont, selvom de kan have et stort ansvar og varetage selvstændigt arbejde.

De vil ofte betragte sig selv som unge på arbejdspladsen.

Studerende i arbejde

Unge, der arbejder deltid, mens de er i gang med en ungdomsuddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse, der ikke har en forbindelse til arbejdet.

Det er sjældent studierelevant og dermed ikke direkte kvalificerende arbejde. Denne gruppe af unge arbejder ofte uden for normal arbejdstid i weekender og i helligdage samt i fleksible jobs, der kan tilpasses deres uddannelse.

Arbejdet er præget af ofte at være rutinearbejde, og de unge arbejder ofte på tidspunkter, hvor de er alene eller sammen med andre unge på arbejdspladsen.
De vil ofte betragte sig selv som unge på arbejdspladsen.

Unge med afbrudt uddannelsesforløb

Unge, der arbejder fuld tid i ufaglærte jobs. De har typisk ikke haft succes med det formelle uddannelsessystem og er droppet ud af en eller flere ungdomsuddannelser.

Denne gruppe består overvejende af unge mænd. De unge i denne gruppe kan potentielt arbejde i ufaglærte jobs mange år frem, hvis de formår at beholde deres arbejde. De vil typisk få mere rutinearbejde og flere hårde fysiske arbejdsopgaver end de øvrige unge ansatte.

Gruppen vil sjældent opfatte sig selv som unge i arbejdssammenhænge.

Vikarer

Kan være faglærte, uddannede inden for et lignende fag, under uddannelse eller ufaglærte. De udfører typisk arbejde på arbejdspladser med behov for døgnbemanding, fx i omsorgssektoren. Vikaren har ikke nødvendigvis forhåndskendskab til arbejdspladsen, andre ansatte eller det specifikke arbejde, de skal udføre.

Brancher med mange unge

  • Restauranter og barer: 43 procent

  • Butikker: 39,5 procent

  • Hotel & camping: 26,5 procent

(Procent angiver den andel, de 18-24-årige udgør af alle ansatte i branchen)

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø