Unge lærer af erfarne kolleger

Når en ung kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang, har det langt større betydning, hvilke vaner og adfærd de erfarne kolleger har, end hvad han eller hun har lært i skolen eller på et introduktionsforløb.

Unge gør primært som de erfarne kolleger

Hvis de garvede kolleger på arbejdspladsen ser stort på sikkerheden, vil de unge hurtigt lære at gøre det samme. Så selvom de unge ved, hvordan man fx løfter korrekt, er det ikke ensbetydende med, at de gør det, når de kommer i arbejde.

De unge er tværtimod lynhurtige til at ”fange lugten i bageriet” og retter ind efter det, som de fornemmer giver status hos de ældre medarbejdere. Det betyder langt mere for dem, end hvad de har lært på skolebænken.

Det viser forskningsprojektet ’Sikkert arbejde for unge gennem oplæring og instruktion’- SAFU Læring, hvor man har undersøgt, hvad der sker de første tre måneder, en ung er på en arbejdsplads, ved at lave observationer på 17 arbejdspladser og interviews med 50 unge og 45 ledere, ældre kolleger og vejledere.

Vaner overføres ordløst og ubemærket

På mange arbejdspladser eksisterer der en formaliseret viden om, hvordan man udfører de forskellige arbejdsopgaver på en sikker måde. Den omfatter alt det, arbejdspladsen siger, at den gør for at videregive viden om sikkert arbejde gennem formaliseret information, uddannelse og træning af nye medarbejdere.

Ved siden af den formaliserede viden eksisterer der en uformel viden, som bliver videregivet til nyansatte ved, at de deltager i det praktiske arbejde. På den måde bliver en stor del af de erfarne medarbejderes vaner og måder at gøre tingene på overført ordløst og ubemærket til den nye medarbejder. Unge bliver meget hurtigt en del af den lokale sikkerhedskultur.

SAFU-projektet viser, at der er et stort potentiale for forebyggelse ved at erkende, at rigtig meget viden bliver overført uformelt. Udfordringen handler i høj grad om at se på, hvilke praksisser der er på hele arbejdspladsen og ikke kun fokusere på de unge. En arbejdsplads kan sagtens give en god introduktion om sikkert arbejde til en nyansat, uden at det automatisk bliver til god praksis i hverdagen, fx hvis de øvrige medarbejdere ikke følger de samme instrukser.