Stor brancheforskel på oplæring

Der er stor brancheforskel på, hvordan unge bliver introduceret til sikkerhed i arbejdet. Men unge kopierer først og fremmest deres erfarne kollegers sikkerhedsadfærd.

5 typer oplæring

I forskningsprojektet SAFU Læring har man undersøgt, hvordan indføringen i sikkert arbejde foregår på plejehjem, i detailhandlen og i metalindustrien. Det har vist sig, at oplæringen varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads og kan inddeles i følgende 5 former:

Ingen eller begrænset indføring til sikker arbejdspraksis: Arbejdspladsen har typisk ikke planlagt nogen indføring til dens arbejds- og sikkerhedspraksis, der er et tilfældigt præg over den måde, den unge bliver en del af praksis.

Ad-hoc’ indføring: Arbejdspladsen har ikke i detaljer forberedt introduktionen af den nye medarbejder, og det er uklart for arbejdspladsen og den unge, hvad de præcist skal lave, og hvad de skal lære på arbejdspladsen. De unge introduceres løbende i forhold til de konkrete udfordringer eller behov, der opstår ad hoc. Sidemandsoplæringen sker ofte af forskellige tilfældige kollegaer, der i mindre grad er bevidste omkring det at være rollemodeller.

Forberedt og planlagt indføring: Arbejdspladsen har planlagt og forberedt en introduktion af den unge og nyansatte, når vedkommende starter. Her vil personen blive informeret om arbejdspladsens arbejds- og sikkerhedspraksis. Introduktionen er ikke nødvendigvis skriftlig, men der vil ofte ligge nogle retningslinjer på skrift. Der reflekteres typisk ikke over den arbejds- og sikkerhedspraksis, som den unge introduceres til (organisatorisk læring), og typisk vil fokus være på den unges tilpasning til arbejdsopgaverne (individuel læring) og ikke omvendt.

Fast track’ indføring: Indføringen er en ’forkortet udgave’ af ’Forberedt og planlagt indføring’ til arbejdspladsens arbejds- og sikkerhedspraksis, hvor det i nogle tilfælde er en kortere version af indføring til sikkerhed, og andre gange tilbydes nogle typer af introduktion ikke.

Refleksiv indføring: Arbejdspladsen ved præcist, hvad den unge skal have af arbejdsopgaver, hvad den unge skal lære, og der er en plan for det. Det er aftalt, hvem der indfører den unge til arbejds– og sikkerhedspraksis på arbejdspladsen og hvilket ansvar, der er bundet til denne opgave. Der er reflekteret over praksis, og der er typisk en overvejelse over, hvordan man kan tilpasse arbejdsopgaver og anvendte metoder til den unge (organisatorisk læring). Der er tale om en organisatorisk/kollektiv indføringspraksis, der møder unge og nyansatte.

Blandt de tre brancher, der er med i undersøgelsen er det primært discountkæder i detailbranchen, der giver de unge en meget begrænset indføring til en sikker arbejdspraksis. Fast track-indføring ses typisk blandt faglærte og vikarer i metalindustrien og på plejecentre, mens det især er plejecentre, der giver en refleksiv indføring af unge elever primært i relation til forflytning af beboere.

Kilde: Sikkert Arbejdsmiljø for Unge, SAFU