Hvad kan lederen gøre?

Lederen spiller en vigtig rolle særligt i forhold til at udpege den rigtige person til at stå for oplæringen.

Vælg den rigtige person som ansvarlig for oplæring

Den oplæringsansvarlige er med til at skabe både gode og dårlige vaner hos den unge, derfor er det vigtigt at vælge den rigtige person til at stå for oplæringen.

Den unge starter nemlig typisk med et ønske om at passe ind i virksomheden og vise, at han eller hun kan levere varen. Det betyder, at den unges arbejdsmiljø og sikkerhed i høj grad afhænger af forhold og standarder i virksomheden. Den unges medbragte viden om godt arbejdsmiljø kommer sjældnere i spil. Eller med andre ord, det betyder mere, hvor den unge kommer hen, end hvor den unge kommer fra.

Hvad kan du gøre?

 1. Tænk grundigt over, hvem der skal være oplæringsansvarlig
 2. Overvej både faglige, pædagogiske og arbejdsmiljømæssige evner.
 3. Tal med den oplæringsansvarlige om dine forventninger til ham/hende.

3 barrierer for god oplæring

Arbejdet er simpelt og rutinepræget

Ofte ser man, at de arbejdsopgaver unge har, bliver betragtet som så simple og rutineprægede, at de ikke behøver at blive oplært. Alle kan da finde ud af at sætte varer på hylder, er en typisk opfattelse. Det betyder, at de kan få nogle uheldige måder at gøre tingene på og har større risiko for at komme til skade. Det hænger også sammen med, at de unge ofte er ansat som midlertidig fleksibel arbejdskraft og ofte er på arbejde på ydertidspunkter sammen med andre, der heller ikke har særlig meget erfaring.

Faglærte kender allerede sikkerhedspraksis 

En barriere for sikkerheden handler om, hvad arbejdspladsen forventer, at den unge har med sig i bagagen, når de møder op på arbejdspladsen. Mange steder forventes det, at faglærte, men også ufaglærte, der har erfaring fra lignede jobs, allerede er i stand til at arbejde sikkert fra starten, og derfor ikke behøver en egentlig oplæring.

Man overser den uformelle praksis

En tredje forhindring er forskellen mellem den formelle sikkerhedsviden, som den unge bliver introduceret til i eventuelle introprogrammer, og den måde man arbejder på i praksis. Der, hvor praksis ikke er i overensstemmelse med den formelle sikkerhedsviden, vil det typisk være et spørgsmål om meget kort tid, måske inden for få timer, at den unge nyansatte har tilpasset sig den måde, man gør tingene på i praksis, og ikke det der står i håndbogen. 

Kilde: Sikkert Arbejde for Unge gennem Læring og Instruktion (SAFU Læring) (pdf)

9 gode råd om oplæring instruktion og tilsyn

Før den nyansatte begynder:

 1. Indfør en fast procedure for oplæring og instruktion af nye medarbejdere – og skriv den ned i fx en folder. Det må aldrig være tilfældigt, hvordan de nyansatte bliver oplært og instrueret. Inddrag også arbejdsmiljøorganisationen i planlægningen.

 2. Udpeg en ansvarlig for oplæring, instruktion og tilsyn med den nye medarbejder. Lav evt. et tjekskema over det, han skal oplære den nyansatte i. Husk relevante vejledninger til maskiner m.m.

 3. Du har som arbejdsgiver ansvar for, at den nyansatte bliver oplært og instrueret af én, der ikke lærer dårlige vaner videre. Vær gode forbilleder for den nyansatte, for nyansatte lærer af det, som deres ledere og kolleger gør.

 4. Vurdér hvad den nyansatte kan og ikke kan, og hvad den nyansatte derfor skal oplæres i. Se både på faglige og personlige kompetencer, erfaring og uddannelse.

 5. Tjek den nyansattes arbejdsmiljø, inden vedkommende går i gang med at arbejde. Er maskiner og arbejdsstedet forsvarligt indrettet, og er der de rigtige hjælpemidler tilstede?

 6. Gør det klart for den nyansatte, at I ikke forventer et højt arbejdstempo og en høj kvalitet i arbejdet med det samme. Nyansatte har ofte et stort behov for at vise, at de lever op til forventningerne, og arbejder derfor måske for hurtigt og tager chancer, der kan føre til ulykker.
 7. Før tilsyn med, om den nyansatte følger instruktionen, og om arbejdsgangene er forsvarlige. Ret fejlene, hvis noget er misforstået.

 8. Sørg for, at nye medarbejdere ikke arbejder alene, før de er fortrolige med deres arbejdsopgaver.

  Når oplæringen og instruktionen er slut

 9. Hold en samtale med den nyansatte og spørg ind til, om oplæringen har været god nok.

Kilde: AT-folder om instruktion af nyansatte (pdf)

AT-vejledning om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet