Hvad kan kollegerne gøre? - Rollemodeller

Når en ny medarbejder starter på en arbejdsplads er det vigtigt, at han eller hun bydes velkommen i fællesskabet både fagligt og socialt. Og her spiller du som kollega en vigtig rolle.

Erfarne kolleger er rollemodeller

Gode rollemodeller er den mest effektive måde at skabe et godt arbejdsmiljø for unge. Derfor spiller de erfarne kolleger en vigtig rolle. Når I får en ny kollega, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at de unge ser på, hvad de erfarne kolleger gør og kopierer det.

Unge opfatter ofte, at det at kunne arbejde hurtigt og effektivt kan være en måde at blive anerkendt som en god og kompetent ung medarbejder, også selvom det betyder at de skal tage nogle chancer.

Vaner overføres ordløst og ubemærket

På mange arbejdspladser eksisterer der en form for formaliseret viden om, hvordan man udfører de forskellige arbejdsopgaver på en sikker måde. Den omfatter alt det, arbejdspladsen siger, at den gør for at videregive viden om sikkert arbejde gennem formaliseret information, uddannelse og træning af nye medarbejdere.

Ved siden af den formaliserede viden er der en uofficiel viden, som bliver videregivet til nyansatte ved, at de deltager i det praktiske arbejde. På den måde bliver en stor del af de erfarne medarbejderes vaner og måder at gøre tingene på overført ordløst og ubemærket til den nye, unge medarbejder.

På nogle arbejdspladser er der stor forskel på den officielle og den uformelle opfattelse af, hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. Selvom de bliver introduceret til den ’rigtige måde’ vil de i praksis oftest kopiere det de ser de erfarne kolleger gør, selvom de ikke bliver instrueret i det.

Kilde: Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion, 2017 (pdf)

Sæt modtagelsen i system

Det er en god ide at sætte modtagelsen i system, for eksempel ved at:

 • Lave en køreplan
 • Udpege en fast kontaktperson
 • Følordning eller mentorordning

3 fif til et godt opstartsforløb

Tilpas arbejdsopgaverne

 • Vurder hvad og hvor meget den unge kan lave
 • Sørg for at der er tid til læring
 • Forklar arbejdsopgaverne – også igen hvis det er nødvendigt
 • Giv den unge forskellige arbejdsopgaver

Giv feedback

Unge har brug for feedback men opsøger den sjældent selv.

Fortæl derfor den unge:

 • Hvordan klarede han opgaven
 • Hvad var godt
 • Hvad kunne blive bedre

Skab et godt arbejdsmiljø

 • Vær en god rollemodel – den unge bliver ligesom dig
 • Tal om sikkerhed i de enkelte opgaver
 • Spørg om den unge kender regler og værnemidler
 • Vær opmærksom på løft, fald og håndværktøj

Kilde: Sikre praktikvirksomheder, 2018 (pdf)