Hvad kan I gøre?

Unge tilpasser sig de normer, der allerede er på arbejdspladsen og gør i vidt omfang ligesom deres erfarne kolleger. Det handler derfor i høj grad om at se på, hvordan man arbejder på hele arbejdspladsen, og ikke kun fokusere på de unge.

Lederen spiller en vigtig rolle særligt i forhold til at udpege den rigtige person til at stå for oplæringen.

Når du som ung og nyuddannet starter på en ny arbejdsplads, har du krav på at få en ordentlig oplæring. Sørg for at stille spørgsmål, at sige fra, hvis det er nødvendigt og blive en del af fællesskabet med kollegerne.

Unge tilpasser sig de normer, der allerede er på arbejdspladsen og gør i vidt omfang ligesom deres erfarne kolleger. Det gælder både, når den erfarne medarbejder prioriterer brug af hjælpemidler og omvendt, når ledere ikke prioriterer sikkerhed, for eksempel når de ikke selv anvender hjælpemidler, eller de løfter for meget.

Når en ny medarbejder starter på en arbejdsplads er det vigtigt, at han eller hun bydes velkommen i fællesskabet både fagligt og socialt. Og her spiller du som kollega en vigtig rolle.