Tak fordi du testede din viden om sygefravær

Herunder kan du gense spørgsmålene og de rigtige svar,

Hvornår skal arbejdsgiveren senest holde sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder?

Rigtigt svar: Efter fire uger

Hvad må arbejdsgiveren ikke spørge om til sygefraværssamtalen?

Rigtigt svar: ”Hvad fejler du?”

Hvis arbejdsgiveren beder om en lægeerklæring. Hvem skal så betale for den?

Rigtigt svar: Arbejdsgiveren

Hvad er en mulighedserklæring?

Rigtigt svar: En lægeerklæring, som skal afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom.

Hvad er en fastholdelsesplan?

Rigtigt svar: En plan, hvor arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab kommer med konkrete forslag til, hvordan medarbejderen kan blive ved med at være tilknyttet arbejdspladsen

Hvor mange procent af de danske lønmodtagere er sygemeldt fra jobbet hver dag ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø?

Rigtigt svar: 3,7 pct.

Hvor stor en del af det samlede sygefravær varer over 30 dage ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø?

Rigtigt svar: Cirka en tredjedel.