Forebyg sygefravær - sæt arbejdsmiljøet i fokus

Sygefravær er omkostningsfuldt for den ansatte, arbejdspladsen og i høj grad samfundet. Her er en række råd til at forebygge sygefravær i arbejdsmiljøet.

Hver dag bliver knap 4 pct. af de danske lønmodtagere hjemme fra arbejde, fordi de er syge.

De fleste er tilbage efter få dage, men for mere end en tredjedel varer sygefraværet over 30 dage. Det kan have både økonomiske og sociale konsekvenser for den enkelte. For jo længere tid man er væk fra arbejdet, desto sværere er det at komme tilbage. Også for virksomheden og for samfundet har langvarigt sygefravær stor økonomisk betydning.

Kilde: Thorsen SV, Flyvholm M-A, Bach E. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2014-2016. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Arbejdsmiljøindsatser kan forebygge sygefravær

Man har i mange år forsøgt sig med forskellige indsatser for at forebygge sygefravær på de danske arbejdspladser med alt lige fra samtaler med de sygemeldte, elastiktræning og gaver til medarbejdere og teams med lavt sygefravær.

Det er bestemt ikke alle indsatser, der har den ønskede virkning, men erfaringen og forskningen viser, at man faktisk kan forebygge noget sygefravær med arbejdsmiljøindsatser.

Hvilke udfordringer har din arbejdsplads?

Inden man begynder at lave arbejdsmiljøindsatser og forebygge sygefravær, skal man dog holde sig for øje, at forskellige arbejdspladser har forskellige udfordringer, og det kan derfor være en god idé, at gennemføre en mini-analyse af arbejdspladsens arbejdsmiljø for at se, hvor udfordringerne, der kan føre til sygefravær, ligger.

Et godt psykisk arbejdsmiljø virker mod sygefravær

Et godt psykisk arbejdsmiljø er forbundet med lavere sygefravær, og kan muligvis være med til at forebygge sygefravær. Det er dog lidt forskelligt for kvinder og mænd, hvad der er de udløsende faktorer for sygefravær.

For kvinder er det oplevelsen af retfærdighed på arbejdspladsen, hvor ledelsen er lydhør og god til at håndtere konflikter, som er forbundet med mindre sygefravær.

Hos mænd i erhverv som politi, reddere og lignende kan sygefravær forebygges, hvis man ikke behøver at skjule følelser i arbejdet, og man kan tale om problemerne.

Derfor kan der være flere veje til at forebygge sygefravær og øge trivsel hos de ansatte.

Læs mere om trivsel

Lederens støtte spiller en stor rolle

Samtidig gælder det, at lederens støtte til at tilpasse arbejdet, så det passer til den ansatte, også ser ud til at påvirke sygefraværet. Det gælder både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Lederen skal sørge for at støtte op om en god samtalekultur, hvor man kan lufte de problemer og udfordringer, som begrænser de ansatte i arbejdsmiljøet. Det kan være konflikter eller en dårlig samtalekultur.

For det fysiske arbejdsmiljø kan det handle om at give de ansatte indflydelse på, hvordan de løser deres opgaver og hvornår. Mange gange kan smerter begrænse dem i at udføre særlige løft eller lignende, og så kan løsningen være at finde en anden vej til at løse opgaven.

Pas på høje fysiske krav

Der er stærk dokumentation for, at et arbejdsmiljø med høje fysiske krav og oplevede smerter hos de ansatte fører til sygefravær. Det kan bl.a. skyldes, at man oplever flere smerter, og helbredet bliver dårligere af, at man arbejder. Derfor melder man sig muligvis syg.

Det kan også være, at man har dårligt helbred af andre årsager og derfor har svært ved at klare et fysisk krævende job.

En mulig forebyggelse er at øge medarbejderens indflydelse på jobbets udførelse - dvs. hvornår og hvordan de enkelte opgaver udføres. På den måde kan den ansatte tilrettelægge arbejdet, så det passer til helbredet og smerterne på dagen. Man kan også forsøge at fjerne fysiske barrierer og udfordringer, der gør det vanskeligt at gå på arbejde med dårligt helbred.