Sygefravær: Hvad kan I gøre?

Sygefravær kan være et svært emne at tale om. Derfor er det vigtigt, at I får skabt en åben og tillidsfuld kultur på jeres virksomhed.

Sygefravær skal indgå i jeres APV-arbejde. Det har været et lovkrav siden 2004.

Ingen kender dig bedre, end du kender dig selv. Derfor er det vigtigt, at du også selv siger fra, når arbejdet sætter sig på trivslen.

Lederen kan være et vigtigt led i at forebygge sygefravær. Lederens støtte og villighed til at imødekomme den ansatte kan have en god forebyggende effekt.

Som organisation og arbejdsmiljørepræsentant skal man sørge for, at fokus i forebyggelsen ikke lander på de enkelte medarbejdere, der har højt sygefravær. I stedet skal man gå mere overordnet til værks.

Her kan I hente hjælp til, hvordan sygefraværet kan opgøres.