Flere faktorer i arbejdsmiljøet og omkring arbejdstageren er med til at forårsage sygefravær. Det er især smerter og fysisk krævende arbejde kombineret med lav indflydelse, der øger risikoen for sygefravær drastisk.

Sygefravær er omkostningsfuldt for den ansatte, arbejdspladsen og i høj grad samfundet. Her er en række råd til at forebygge sygefravær i arbejdsmiljøet.

Ingen kender dig bedre, end du kender dig selv. Derfor er det vigtigt, at du også selv siger fra, når arbejdet sætter sig på trivslen.

Lederen kan være et vigtigt led i at forebygge sygefravær. Lederens støtte og villighed til at imødekomme den ansatte kan have en god forebyggende effekt.