Hvem bliver udsat for vold?

Særligt medarbejdere, der arbejder med mennesker, oplever at blive udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde.

Når man arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for, at man bliver udsat for vold og/eller trusler om vold på sin arbejdsplads. Volden og truslerne kommer oftest fra brugere, patienter, klienter, kunder eller elever/studerende.

Vold rammer forholdsvis få jobgrupper, men er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte og for arbejdspladsen.

Oplevelsen af vold og trusler på arbejdet

Den store undersøgelse om danskernes arbejdsmiljø 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' med knap 38.000 deltagere viser, at 5,8 pct. af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 8,4 pct. rapporterer, at de har været udsat for trusler på arbejdspladsen.

Spørgsmålene i undersøgelsen lød:

 • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
 • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

Ekspertinterview: Hvem bliver udsat for vold?

Er det bestemte personlighedstyper, der bliver udsat for vold? Hør, hvad eksperten Lars Peter Andersen, psykolog, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning mener.

Nogle jobgrupper er mere udsatte end andre

Undersøgelsen viser også, at det er de offentlige jobgrupper, der oftest oplever vold og trusler på arbejdspladsen.

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Specialpædagoger (37,3 pct.)
 • Politi og fængselsarbejdere (34,8 pct.)
 • SOSU’er (30,7 pct.)
 • Portører m.fl. (27,6 pct.)
 • Pædagoger (26,6 pct.)
 • Skolelærere (20,2 pct.)
 • Specialundervisere (19,9 pct.)
 • Pædagogmedhjælpere (17,5 pct.)
 • Sygeplejersker (15,6 pct.)
 • Passagerservicemedarbejdere (9,2 pct.)

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Politi- og fængselsarbejdere (56,8 pct.)
 • Specialpædagoger (46,1 pct.)
 • SOSU’er (32,0 pct.)
 • Portører m.fl. (29,8 pct.)
 • Specialundervisere (29,6 pct.)
 • Socialrådgivere (25,8 pct.)
 • Sygeplejersker (23,3 pct.)
 • Pædagoger (21,2 pct.)
 • Skolelærere (20,9 pct.) 
 • Passagerservicemedarbejdere (20,8 pct.)

Kvinder oplever oftere vold og trusler

I undersøgelsen svarer 8,5 pct. af kvinderne, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 3,4 pct.
11,0 pct. af kvinderne har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 5,9 pct.

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018 , Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unge og uerfarne er særligt udsatte

Mange undersøgelser viser, at unge og uerfarne ansatte har en større risiko for at blive udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Det gælder bl.a. unge inden for omsorgssektoren. En stor undersøgelse fra 2008 blandt knap 6.000 nyuddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter viste, at ca. hver 4. havde været udsat for vold inden for deres første år som uddannet. Hver 3. havde været udsat for trusler om vold

Kilde: Høgh, Sharipova, Borg, 2008.

Yderligere kildeinformation: Videngrundlag om vold og trusler om vold på arbejdspladsen, Videncenter for Arbejdsmiljø, 2012