Viden om vold og trusler

Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.

Få viden om vold og trusler og de konsekvenser, det kan have.

Arbejdsgiveren har også pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, der foregår uden for arbejdstiden.

Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail og hjemmesider.

Jobgrupper, der arbejder med andre mennesker, er oftere udsat for vold og trusler end andre jobgrupper. Og visse i arbejdsfunktioner er der større risiko for vold end i andre.

Vold kan medføre alvorlige helbredsproblemer for den enkelte, men kan også få konsekvenser for hele arbejdspladsen.

Kolleger og ledelse kan have stor betydning, når en medarbejder har været udsat for vold på arbejdspladsen.

Siden 2010 har alle offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner været forpligtet til at have retningslinjer for indsatsen mod vold i forbindelse med arbejdets udførelse.