Investering i trivsel betaler sig

God trivsel gør det mere tilfredsstillende at gå på arbejde og øger medarbejdertilfredsheden. Men det er ikke den eneste grund til, at det er en god ide at sætte trivslen i centrum på arbejdspladsen.

Der er mindst 3 gode grunde til at arbejde for mere trivsel på danske arbejdspladser:

1. Stresshåndtering

Cirka 15 pct. af danskere i arbejde føler sig ofte stressede. Langvarig stress er i sig selv skadelig for helbredet og kan føre alvorlige sygdomme med sig.

Stress skyldes ikke altid kun forhold på arbejdet, men arbejdspladsen kan gøre en forskel fx ved at sætte fokus på trivslen og de positive faktorer i arbejdet.

En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor folk trives og har en høj medarbejdertilfredshed, har formentlig styr på den skadelige stress. Stressen er ikke nødvendigvis helt væk, men arbejdspladsen er i stand til at forebygge den og håndtere den, når den dukker op.

Forskellen på kortvarig og langvarig stress

Håndtering af stress

2. Mindre sygefravær

Dårligt psykisk arbejdsmiljø skønnes årligt at være skyld i:

  • 1 million fraværsdage
  • 30.000 hospitalsindlæggelser
  • En halv million kontakter til praktiserende læge.

Hvis der er problemer med fravær på arbejdspladsen, er det altså i sig selv en god grund til at gøre noget ved trivslen.

3. Fastholdelse af medarbejdere

Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel og medarbejdertilfredshed medvirker til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Med god trivsel kan man også forhindre, at dygtige medarbejdere bliver slidt ned og må forlade arbejdsmarkedet før tid.

Næsten 3.000 helbredsbetingede førtidspensioner årligt skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Kilder:

Stress i Danmark – hvad ved vi? (pdf)
Statusnotat over viden om stress i den danske befolkning, Sundhedsstyrelsen, 2007

Stress skal løses i fællesskab (pdf)
Pjece fra Videncenter for Arbejdsmiljø, 2015

Sund i arbejde – positive faktorer i arbejdet (pdf)
Rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2007

Sygefravær - en fælles udfordring
Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet, Sundhedsstyrelsen, 2007