Viden om trivsel

Vil I øge trivslen, kræver det, at I tager et fælles ansvar og forankrer arbejdet på alle niveauer på arbejdspladsen.

Trivsel på arbejdspladsen handler om balance mellem ressourcer og de krav, der stilles. Men vi oplever de samme vilkår forskelligt. Derfor er bl.a. en åben dialog mellem ledere og medarbejdere vigtig for den gode trivsel på arbejdet.

God trivsel gør det mere tilfredsstillende at gå på arbejde og øger medarbejdertilfredsheden. Men det er ikke den eneste grund til, at det er en god ide at sætte trivslen i centrum på arbejdspladsen.

Arbejdet med det gode arbejdsmiljø fokuserer ofte på at sikre gode rammer, klarhed og godt samarbejde om at løse kerneopgaven. Men man kan også forbedre arbejdsmiljøet ved at fremme de betingelser på arbejdspladsen, der gør det meningsfuldt, tilfredsstillende og udviklende at gå på arbejde – de såkaldte positive faktorer.