Overvej valget af metode til trivselsundersøgelse

Det mest velkendte værktøj til en trivselsundersøgelse er spørgeskemaet. Men man kan også bruge en såkaldt dialogmetode, en særlig form for struktureret dialog. Inden I vælger metode til jeres trivselsundersøgelse, skal I gøre jer en række overvejelser.

Bestem metoden ud fra, hvem I er

I skal blandt andet vælge metode alt efter jeres kultur, størrelse og præferencer. Før I vælger metode til enten at gennemføre eller følge op på jeres trivselsundersøgelse, kan I med fordel stille jer selv følgende spørgsmål:

  • Er arbejdspladsen stor eller lille?
  • Er der meget forskellige medarbejdergrupper eller afdelinger?
  • Hvilke tidligere erfaringer og præferencer har I?
  • Hvor mange ressourcer har I til at arbejde med jeres trivsel?
  • Hvilke metoder vil både ledelse og medarbejdere bakke op om?
  • Hvilke kompetencer har jeres organisation fagligt og procesmæssigt?

En spørgeskemaundersøgelse er fx ikke særlig velegnet til små arbejdspladser, da det kan være svært at bevare anonymiteten med kun få besvarelser.

Se på udfordringer og muligheder

Det er også relevant at se på, hvilke udfordringer og muligheder I står overfor i forhold til jeres trivsel.

Skal I i gang med at indføre nye samarbejdsformer eller arbejdsgange på arbejdspladsen? Er der konflikter mellem medarbejdere og ledelse? Har I brug for at forbedre omgangsformen? Eller er der måske problemer med organiseringen af arbejdet?

I behøver ikke kende alle aspekter af jeres arbejdsplads for at træffe et fornuftigt valg, men det hjælper at kende nogle af dem.

De forskellige metoder til trivselsundersøgelser har alle fordele og ulemper, men det gælder om at vide, hvad de er bedst til.

Dialogmetoder (Værktøjer)

Spørgeskemaundersøgelser (Værktøjer)

Bliv udfordret i vanetænkningen

Metoden til jeres trivselsundersøgelse behøver ikke nødvendigvis at passe til arbejdspladskulturen. Der må godt være noget nyt at forholde sig til, som kan udfordre de vante måder at tænke på.

Skab opbakning til trivselsundersøgelsen

Samtidig skal I overveje, om alle medarbejdere vil være trygge ved og bakke op om den metode, I har valgt til trivselsundersøgelsen.

Hvis formen ligger for langt fra, hvordan I plejer at arbejde, risikerer I at møde modstand. Fx vil nogle arbejdspladser være vant til en meget åben dialog, mens man andre steder vil opleve det som rigtig svært at tale åbent med kolleger og ledere, fordi det ikke er normal praksis.

Den ansvarsgruppe, som står for metodevalget, bør overveje at tage medarbejderne med på råd i valget af metode. Det kan være med til at sikre, at de både føler sig som medejere og bliver gode ambassadører for processen. Opbakning fra start vil samtidig gøre det nemmere at tage ejerskab for de resultater, I finder frem til.

Gode råd til, hvordan et godt forarbejde kan sikre en god proces

Følg op på undersøgelsen for at skabe trivsel

Hvis en trivselsundersøgelse skal have en effekt, er det vigtigt at følge op på den. Det kan man bl.a. gøre ved at kombinere forskellige metoder. Fx vil en spørgeskemaundersøgelse ofte have godt af at blive fulgt op med en dialogmetode.