Trivsel: Hvad kan I gøre?

Lav en måling af trivslen på arbejdspladsen, og følg op på målingen, så ambitionerne bliver efterfulgt af handling.

Ledelse, styring og en systematisk tilgang er forudsætninger for en god trivselsproces.

Det mest velkendte værktøj til en trivselsundersøgelse er spørgeskemaet. Men man kan også bruge en såkaldt dialogmetode, en særlig form for struktureret dialog. Inden I vælger metode til jeres trivselsundersøgelse, skal I gøre jer en række overvejelser.

Godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats. Det betyder, at jeres arbejde med at forbedre trivslen bør foregå på 4 forskellige niveauer: Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisations-niveau.