Viden om stress

Vi er alle forskellige, også når man ser på, hvad der stresser os. Herunder kan du læse mere om symptomerne på stress og få viden om, hvorfor nogle af os bliver stressede.

Hver syvende dansker føler sig stresset ifølge den nyeste undersøgelse. Arbejdet er den hyppigst angivne årsag til stress.

Mange ydre faktorer kan have indflydelse på risikoen for at udvikle stress. Men måden vi opfatter situationen på har også betydning. Der kan med andre ord være forskel på, hvad der stresser dig, og hvad der stresser din kollega.

Har du travlt? Eller er du stresset? Begrebet stress bruges bredt i hverdagslivet og dækker over alt fra travlhed til sammenbrud. Men hvornår er stressen skadelig?

Forskningen inden for arbejdsrelateret stress har gennem tiden udviklet sig i forskellige retninger. Nogle teorier ser på de ydre faktorer på en arbejdsplads, der kan udløse stress hos medarbejderne. Andre teorier fokuserer på, hvordan medarbejderne opfatter de stressudløsende faktorer.

Årsagen til stress skal ikke altid findes hos den enkelte medarbejder. Fællesskabet og kulturen i en virksomhed kan være med til at skabe de rammer, der udløser stress.

Kroppen reagerer med sit alarmberedskab, når vi møder en krævende udfordring. Hvis reaktionen varer ved, kan det føre til alvorlige helbredsproblemer.

Hvor meget ved du om stress? Videncenter for Arbejdsmiljø har lavet en test, hvor du kan teste din viden om stress.

Denne tekst stammer fra en publikation om arbejdsbetinget stress, som Arbejdstilsynet har udgivet i 2006. Stress er - næst efter rygsmerter - det mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblem i EU-landene.