Start dialogen om stress

Tal åbent om det, hvis nogen på arbejdspladsen oplever symptomer på stress. Så er I godt på vej til at forebygge den skadelige stress.

Få gode råd til, hvordan I kan starte dialogen om stress på arbejdspladsen. Både den enkelte medarbejder, grupper, ledere og organisationen som helhed kan bidrage til den ærlige dialog, som er første skridt på vejen ud af stress.

Sig det – med girafsprog

På Ældrecentret Højager har medarbejderne lært at sige tingene højt. Hør plejer Karen Sørensen fortælle om nogle af de redskaber, de har arbejdet med på ældrecentret.

Individet – hvad kan du selv gøre?

 • Tal med andre om det, der stresser dig – både dine kolleger og din leder.
 • Sig fra, hvis du oplever ubalance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger.
 • Fortæl din nærmeste leder og dine kolleger, hvis du oplever stresssymptomer igennem længere tid.
 • Vær en god kollega – spørg og lyt til andre.

Gruppen – hvad kan I gøre sammen?

 • Vær opmærksom på at holde en god omgangstone – også i pressede situationer.
 • Hold øje med, om nogle i gruppen mistrives – og tag snakken med pågældende.
 • Vær imødekommende over for nye kolleger.
 • Tal sammen om det, der stresser.
 • Afstem opgaver og forventninger til gruppens arbejde med jeres nærmeste leder.

Ledelsen – hvordan åbner man dialogen?

 • Tal med dine medarbejdere, så du lærer den enkeltes ressourcer, behov og forventninger at kende.
 • Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med de involverede medarbejdere. Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål.
 • Tal om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen.

Organisationen – hvordan styrker man dialogen?

 • Meld klart ud om organisationens politikker på stress-/trivselsområdet.
 • Sørg for, at de relevante værktøjer er til stede til brug for ledere og medarbejdere i arbejdet med trivslen – og i forbindelse med MUS, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler.
 • Sørg for åben og hyppig information ved forandringer, så medarbejderne oplever forudsigelighed og kan få positive forventninger til kommende opgaver.

Find løsninger i fællesskab på alle 4 niveauer med spillet ’IGLO-stafetten’