Social kapital i teams

I et team kræver de daglige opgaver et tæt samarbejde. Det er også vigtigt, at medarbejderne har klare fælles forståelser af deres mål og opgaver og en tro på, at de sammen kan løse udfordringerne.

Hvad er social kapital i teams?

Stærke samarbejdsrelationer i et team, en afdeling eller en arbejdsgruppe kaldes samlende social kapital. Medarbejderne i teamet har daglig og direkte kontakt med hinanden og har ansvar for at udføre en eller flere sammenhængende opgaver. De er afhængige af hinandens kompetencer og indbyrdes koordinering for at løse opgaven.

Hvorfor arbejde med relationer i teams?

Mange arbejdspladser skal i stigende grad forholde sig til et marked med hastige forandringer og komplekse problemstillinger. Lederne kan ikke have overblik over alle detaljer i udvikling og produktion. Det udfordrer medarbejderne til at kunne lede sig selv, hinanden og arbejdsprocesserne.

De mange uforudsete forandringer gør det nødvendigt for et team tit og hurtigt at tilpasse sine arbejdsprocesser. Det kræver stærke samarbejdsrelationer i teamet.

Test – har jeres team et godt samarbejde?

Et team med gode samarbejdsrelationer har forskellige kendetegn. I har høj grad af samlende social kapital, når medarbejderne:

 • Hjælper hinanden, når der er brug for det.
 • Giver hinanden ideer til, hvordan man bedst løser arbejdsopgaverne.
 • Har en fælles forståelse af arbejdsopgaver og -mål. Har en følelse af sammenhold.
 • Har en fælles selvtillid og en følelse af ligeværdighed i teamet. 

Sådan styrker I samarbejdet i teamet

Både medarbejdere og ledere kan dagligt bidrage til den samlende sociale kapital. Tit skal der enkle ting til at styrke samarbejdsrelationerne:

 • Afstem jeres forventninger til hinanden.
 • Afklar roller og opgaver. Del relevant viden med hinanden.
 • Aftal nogle spilleregler for, hvordan samarbejdet skal foregå.
 • Fokusér på kvalitet og succes i stedet for fejl og mangler. 

Gode råd til dig som beslutningstager:

Som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant har du mulighed for at påvirke rammerne for jeres sociale kapital. Vær opmærksom på ledelsesstilen i jeres teams:

 • Støt medarbejdere, der udfordrer ’vi plejer’.
 • Brug coachende ledelsesstil.
 • Gør teammedlemmerne bevidste om læringskulturen i teamet.
 • Arbejd med forholdet mellem leder og medarbejdere, og få støtte fra jeres HR-funktioner.
 • Vær opmærksom på, om medarbejderne har en oplevelse af jobsikkerhed, samarbejde, kompetenceudvikling og frihed til at give konstruktiv kritik i opgaveløsningen.