Social kapital: Hvad kan I gøre?

Hvis I vil styrke arbejdspladsens sociale kapital, skal I have fokus på samarbejdsrelationerne. Både blandt kollegerne i de enkelte teams, på tværs af teams og mellem medarbejdere og ledelse på arbejdspladsen.

Her er de 21 spørgsmål, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bruger til at måle den sociale kapital på arbejdspladsen.

I et team kræver de daglige opgaver et tæt samarbejde. Det er også vigtigt, at medarbejderne har klare fælles forståelser af deres mål og opgaver og en tro på, at de sammen kan løse udfordringerne.

Ledere og medarbejdere er afhængige af hinandens viden og ressourcer for at komme i mål med opgaverne. Medarbejderne har både en relation til den nærmeste leder og topledelsen. De to relationer kræver forskellige indsatser for at lykkes.

På de fleste arbejdspladser er flere teams afhængige af hinanden for at løse opgaverne. Det kræver stærke relationer på tværs i organisationen. Det er vigtigt at anerkende hinandens indsats og have en klar fælles forståelse af det samlede mål, og hvad de forskellige teams bidrager med.

Måling af social kapital foregår ved at undersøge arbejdspladsens samarbejdsrelationer.