Hvor går grænsen?

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Hvor går grænsen?

Download dialogkortene og gør det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane.

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?” inviterer Branchefællesskaberne For Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet til temamøder om seksuel chikane.

Få information om kampagnen og se filmen Hvor går grænsen? der skal gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.