Hvilke konsekvenser kan seksuel chikane have?

Seksuel chikane kan være forbundet med tabuer, fordomme og myter, og det kan både have store konsekvenser for dem, det går ud over, og for arbejdspladsen.

De personlige konsekvenser kan være alt fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stress-syndrom. Omkostningerne for arbejdspladsen kan være lav jobtilfredshed, lavere produktivitet og en høj personaleomsætning.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser, at ansatte, der er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, har mere sygefravær end andre. Undersøgelsen viser, at langtidssygefraværet (mere end 30 dages fravær) er 60 procent højere hos personer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Mænd har større risiko for langtidssygefravær ved seksuel chikane

Mænd, der udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed fra kolleger eller chefer, har mere end dobbelt så høj risiko for langvarigt sygefravær sammenlignet med kvinder, der udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed.

Seksuel chikane kan give depressive symptomer

Forskning viser, at ansatte, som oplever seksuel chikane fra patienter, klienter eller kunder, har flere depressive symptomer end ansatte, der ikke er udsat for chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed.

Samtidig har medarbejdere, der er udsat for seksuel chikane fra kollegaer eller ledelse, et endnu højere niveau af depressive symptomer, end når den seksuelle chikane udøves af patienter, klienter eller kunder.

Men kommer den seksuelle chikane fra klienter, kunder eller patienter, tyder noget forskning på, at det ikke fører til øget langtidssygefravær hos hverken mænd eller kvinder. Det kan skyldes, at det er sværere at snakke med andre om krænkelserne, hvis de kommer fra en anden kollega eller chef i forhold til, hvis det er en klient, kunde eller patient. Taler man ikke om problemet, er der en større risiko for, at man får det dårligt, fordi man går glip af andres støtte til at håndtere problemet.

Kilder: Undersøgelse foretaget af NFA og Københavns Universitet blandt 14.605 beskæftigede og "Workplace sexual harassment and depressive symptoms: a cross-sectional multilevel analysis comparing harassment from clients or customers to harassment from other employees amongst 7603 Danish employees from 1041 organizations."