Tag fælles ansvar for indsatsen mod seksuel chikane

Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge seksuel chikane, men hvis indsatsen mod seksuel chikane skal lykkes, skal alle niveauer på arbejdspladsen være med. Få gode råd til, hvad I kan gøre på de enkelte niveauer for at arbejde mod seksuel chikane.

Alle skal medvirke i arbejdet

Arbejdsgiveren har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen. Men alle – Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) - skal være med i arbejdet mod seksuel chikane.

IGLO står for:

 • Individet - den enkelte medarbejder
 • Gruppen - fx teamet eller afdelingen
 • Ledelsen - fx mellemledere
 • Organisationen kan være MED-udvalg og øverste ledelse

Når der skal ske en forandring i en organisation, er det afgørende, at alle niveauer deltager.

Læs mere om IGLO

Sådan kan I handle mod seksuel chikane på arbejdspladsen

Individet - Hvis du er udsat for seksuel chikane:

 • Sig fra over for seksuel chikane, hvis det er muligt
 • Forlad hjemmet/behandlingsrummet, hvis det er en borger/patient, der udøver uønsket seksuel opmærksomhed
 • Fortæl det til din leder eller
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Skriv ned, hvad det er, du oplever som uønsket seksuel opmærksomhed
 • Tal med familie og venner om det, du oplever
 • Brug evt. virksomhedens tilbud om krisehjælp
 • Søg hjælp hos en psykolog eller læge

Individet - Hvis du er vidne til seksuel chikane:

 • Sig fra over for seksuel chikane
 • Lyt til den kollega, der føler sig krænket af uønsket seksuel opmærksomhed
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder

Gruppen:

 • Sæt seksuel chikane på dagsordenen og skab en dialog om erfaringer og handlemuligheder
 • Tag problemet op med ledelsen
 • Giv faglig og kollegial støtte
 • Skab afklaring af, hvordan forskellige situationer kan håndteres ens

Ledelsen:

 • Sørg for, at evt. retningslinjer er kendt af alle
 • Sig tydeligt fra over for seksuel chikane
 • Tag henvendelser om seksuel chikane alvorligt
 • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
 • Hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt

Organisationen:

 • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Lav klare retningslinjer og udarbejd evt. en seksualpolitik mod seksuel chikane i samarbejde med medarbejderne
 • Tag ansvar for, at retningslinjerne og evt. seksualpolitik bliver fulgt i hverdagen
 • Sørg for, at retningslinjerne løbende bliver revideret efter behov - fx i forbindelse med en APV, trivselsundersøgelser eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.